Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix
Del saken

En fersk studie viser at et minne om smerte forsterker smerte hos menn, og at det samme ikke er tilfelle for kvinner.

Ny forskning viser at det gjør vondere for menn å bli påført smerte som de har opplevd tidligere, enn det gjør for kvinner. Dette skriver danske DR

Det er forskere fra McGill University som kommer med de oppsiktsvekkende nyhetene, blant annet presentert i en pressemelding på universitetets hjemmeside.

Funnene overrasker smerteforsker Jeffrey Mogil. Han forteller at andre undersøkelser har vist at kvinner er mer følsomme for smerte enn menn. I 2017 viste for eksempel en norsk studie at menn har høyere smerteterskel enn kvinner.

– Stort sett alle undersøkelser viser at det er kvinnelige smertesystemet er mest følsomt, så det er høyst overraskende at det er mannens smertesystem som går amok, sier Mogil til DR.

Forskerne skal ha kommet frem til denne konklusjonen helt tilfeldig, da de undersøkte smerteoverfølsomhet hos mus. De merket da en forskjell i stressnivå mellom de to kjønnene, og de bestemte seg deretter for å kjøre de samme testene på mennesker, og dermed fikk de bevist sin teori med lignende resultater. 

Under forsøket fikk menneskene og musene varmet opp henholdsvis underarm og forpote. Menneskene ble bedt om å vurdere smerten på en skala fra 1 til 100, mens man regnet ut dyrenes smerte ved å se hvor raskt den trakk seg unna.

Dagen etter ble noen av musene og mennene ført inn til det samme rommet, mens andre kom til et nytt rom. Det viste seg her, at de hannmusene og mennene som opplevde smerte i samme rom dagen før, opplevde smerten som verre andre gang.

Både kvinnene og hunnmusene var derimot helt upåvirket av både gamle og nye omgivelser.