Under den tyske okkupasjonen organiserte Svenska Norgehjälpen vaksinasjon av norske barn, her blir en litt bekymret jente vaksinert mot tuberkolose. Krigsarkivet/NTB Scanpix
Del saken

De siste årene er det blitt registrert en økning av smittetilfeller i europeiske land blant annet fordi vaksinedekningen har gått ned. Også i Norge merker ekspertene skepsis knyttet til vaksiner, skriver VG.

Resulatet er en økende forekomster av sykdommer som så og si var utryddet. Selvsagt spiller også migrasjon en rolle: Mange migranter kommer fra land med dårlig utbygde vaksinerutiner.  Folkehelseinstituttet (FHI) har programmer for vaksinasjon av asylsøkere, men illegale migranter skaper vanskeligheter, siden man ikke vet hvem de er eller hvor mange de er.

Internett

Men også blant de innfødte sprer vaksinemotstanden seg. Mye informasjon hentes på internett:

– Det er lett å få støtte til sitt syn ved å gjøre søk på nett, men vanskeligere å sette seg inn i store vaksinestudier og annen vitenskapelig dokumentasjon, sier overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han understreker at de norske vaksineprogrammene er trygge.

Bivirkninger

Skepsisen er ofte knyttet til bivirkninger og giftige stoffer som aluminium. Men mengdene man får i seg gjennom vaksinasjon er forsvinnende små.

Det ligger mange års forskning bak en ny vaksine. Svineinfluensavaksinen var et unntak fordi viruset som ga svineinfluensa var helt nytt, og det ble vurdert som viktig å gi vaksinen til mange på kort tid. Enkelte barn utviklet narkolepsi etter vaksinasjon.

Sørby mener at enkelte blander kausalitet med korrelasjon:

– Alle kan bli syke når som helst uavhengig av om de har fått vaksine eller ikke. Dersom en sykdom oppstår i tidsmessig relasjon til en vaksine, er det lett å tro at vaksinen er årsaken, selv om vedkommende hadde fått samme sykdom på samme tid uten vaksine.

Noen bivirkninger kan dog oppstå som følge av vaksinasjon. Det handler i de fleste tilfeller om lokalreaksjoner på innstikksstedet som rødhet, varme, hevelse, vondt i armen, eventuelt lett feber.

Les også: «Portforbud» for uvaksinerte barn i New York-forstad

Svekket immunforsvar?

Enkelte vaksinemotstandere mener immunforsvaret vårt svekkes av vaksinasjon. Men tallenes tale er nokså klar: Generelt er det ikke slik at de som ofte er syke lever lenger enn de som sjelden er syke. Som regel er det motsatt. Det er mindre barnedødelighet i land med vaksinasjonsprogrammer enn i land uten tilbud om vaksine.

Faktisk er det slik at naturlig smitte av f.eks. meslinger i større grad svekker immunforsvaret sammenlignet med vaksinasjon.

Big business?

Et annet argument er at vaksiner fremmes av store, kyniske legemiddelprodusenter som kun ønsker å tjene penger. Sørby avviser argumentet:

– Legemiddelprodusentene tjener mye mer på medisiner som skal gis hver dag over tid enn vaksiner som settes som en eller få doser. Det koster mindre for samfunnet å forebygge sykdom enn å behandle sykdom.

Utrydde sykdom?

Kopper er den eneste sykdommen som er helt utryddet som følge av vaksinering. Man håper å oppnå det samme med polio. Meslinger kan også utryddes, men da kreves mer omfattende vaksineandel enn i dag. Mens en sykdom som influensa, som oppstår i nye varianter hvert år, er vanskeligere å utrydde.

Selv om det kan oppstå bivirkninger av vaksinasjon, må man ikke miste synet av alternativet. Ifølge Sørbø ville omlag 60-120 barn dø bare av meslinger hvert år i Norge, hvis vi hadde kuttet ut vaksinene.

Det er samtidig viktig å understreke at det i 2016 for første gang var færre enn 100000 barn som døde av meslinger på verdensbasis. Hvilket også må sees på som et skritt i riktig retning. Målet om å utrydde meslinger i flere land innen 2020 ser derimot ut til å bli utsatt.