Alkoholbruken øker. Illustrasjonsbilde, Pixabay.
Del saken

Forskere har undersøkt hvordan alkoholkonsumet utvikler seg over hele verden. Resultatene er klare – menneskeheten drikker mer og mer, opplyser Bild Zeitung.

Ifølge en studie i det internasjonale tidsskriftet The Lancet, økte alkoholforbruket til verdens befolkning med 70 prosent mellom 1990 og 2017! Årsak: Befolkningsvekst og økt forbruk per innbygger.

Selvfølgelig er det store regionale forskjeller, skriver den tyske avisen. Mens langt flere nyter mer alkohol enn tidligere i Kina, India og Vietnam, har alkoholforbruket i østeuropeiske land falt betydelig fra et høyt nivå. I Tyskland observerte forskerne en stagnasjon med en svak nedgang i trenden.

Forskerne analyserte tall om alkoholforbruket blant folk fra 15 til 99 år fra 189 land for årene 1990, 2010 og 2017, og projiserte utviklingen for året 2030. De fant at det i 2017 var minst alkoholkonsumering i nordafrikanske land, samt land i Midtøsten, mens det høyeste nivået var i Midt- og Øst-Europa.

God økonomi, mer alkohol

Den høyeste økningen ble imidlertid observert på 34 prosent i den voksende økonomien i Sørøst-Asia. Bedre økonomi fører til mer alkohol, kan det se ut som.

I Øst-Moldova drakk folk mest (15 liter ren alkohol per person fra 15 til 99 år). I det overveiende muslimske Kuwait var forbruket det laveste (mindre enn 0,005 liter).

De forskjellige tallene og utviklingene fører forskere tilbake til faktorer som religion, helsepolitikk og økonomisk vekst. Fremfor alt ser den økonomiske veksten ut til å ha effekt her, som eksemplene på Kina og India viser, hvor alkoholforbruket mellom 1990 og 2017 er nesten eller mer enn doblet.

I 1990 drakk hver person i alderen 15 til 99 i gjennomsnitt 5,9 liter ren alkohol. Innen 2017 økte dette forbruket til 6,5 liter.