Mars-roboten Curiosity, som har utforsket planeten siden den landet i 2012. REUTERS/NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout via Reuters
Del saken

Den tynne atmosfæren på Mars byr stadig på overraskelser for forskerne. Nå er det oppdaget uventede svingninger i oksygeninnholdet.

Det er ikke mye oksygen på Mars, men den lille andelen som finnes, stiger på sommeren og faller på vinteren, viser nye analyser. De er delvis gjennomført ved Luleå tekniska universitet i Sverige.

– Vi vet ikke hvordan oksygenet dannes og deretter forsvinner igjen. Dette er en spennende oppdagelse. Vi må lære mer om miljøet på Mars før vi kan sende mennesker dit, sier professor Javier Martín-Torres ved universitetet.

Han har vært med på å designe et av måleinstrumentene som er brukt. Der er installert på Mars-roboten Curiosity, som har utforsket planeten siden den landet i 2012.

Mars-atmosfæren inneholder 95 prosent karbondioksid. Oksygeninnholdet er i gjennomsnitt bare 0,16 prosent, men nivået varierer kraftig etter årstiden. På våren og sommeren kan økningen utgjøre opp mot en tredel.

– Enkelte spekulerer på om dette kan være et tegn på liv. På vår egen planet er jo forekomsten av både oksygen og metan, en gass som også varierer på Mars, koblet til liv. Men miljøet er nok for hardt der, med svært lave temperaturer, tørke og sterk stråling. Jeg tror det heller handler om fotokjemiske prosesser i det øverste jordlaget, sier Javier Martín-Torres.