Elever i videregående skole. Tre unge gutter på PC på datarommet på skolen. Konsentrert. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX NB! Modellklarert.
Del saken
Åtte skoleelever er i Eidsivating lagmannsrett dømt for datainnbrudd og dokumentfalsk etter at de forbedret karakterene sine ved å filme lærerens passord.

De åtte elevene gikk siste året på en ungdomsskole på Romerike og ønsket å forbedre karakterene sine for å komme inn på Lillestrøm videregående skole, skriver Rett24.

Ungdommene plasserte et skjult kamera på en høyttaler i klasserommet slik at den filmet læreren mens hun satt foran PC-en og tastet inn passordet sitt. Deretter delte de filmen seg imellom for å tyde hva som ble skrevet inn.

Elevene logget seg deretter inn på skolens portal og endret karakterene sine til det de mente var passende, og godt nok til å komme inn på videregående.

Planen gikk imidlertid i vasken da justeringene ble oppdaget av skolen. Da politiet kom på døren, tilsto samtlige av ungdommene. I Nedre Romerike tingrett ble saken avgjort som tilståelsessak, og retten kom til at de tiltalte – på grunn av deres unge alder – skulle dømmes til 24 dagers fengsel og straffutmålingsutsettelse med prøvetid på to år.

Denne bestemmelsen gjør at det ikke vil bli utmålt noen straff hvis ungdommene ikke begår nye lovbrudd under prøvetiden. En bot på 5.000 kroner må imidlertid alle åtte betale.

Dommen ble anket til lagmannsretten, som støtter tingrettens syn på at ubetinget fengsel er utelukket på grunn av alderen – da fem var 16 år og tre 15 år da lovbruddet ble begått. Dommen fra tingretten blir dermed stående. To av ungdommene får også inndratt sine mobiltelefoner.