Ungdommen er mindre lykkelige enn før. Økende bekymring for hva som vil skje i fremtiden bidrar mest til nedgangen, både i lykkefølelse og tilfredshet. Foto: Frank May / NTB
Del saken

Ny norsk forskning viser at unge voksne har hatt en sterk nedgang i lykkefølelse.

– Det er tydelig at det skjer noe med de unge, som det er all grunn til å ta på alvor, sier samfunnsforsker og professor emeritus Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo til NRK. Han har sammen med Tale Hellevik analysert data fra en stor undersøkelse om livskvalitet blant nordmenn.

Før i tiden var folk på sitt lykkeligste i 30-årsalderen, men ifølge denne undersøkelsen så har personer mellom 25 og 39 år har hatt en nedgang på 14 prosentpoeng i lykkefølelse og livskvalitet fra 2009 til 2019.

I gruppen 15 til 24 år er fallet på 11 prosentpoeng, men for de eldre så har lykkefølelsen for gruppen over 60 år bare falt med 1 poeng.

Illustrasjonsbilde: Jill Wellington fra Pixabay

– Nedgangen i lykkenivå for personer mellom 15 og 39 år er særlig overraskende fordi ungdommer tradisjonelt har pleid å score høyere enn eldre på lykkefølelse, sier Hellevik.

Han har forsket på lykke siden 1985, og er overrasket over tallene i undersøkelsen.

– Vi hadde ikke regnet med at de unge skulle synke under de eldre i opplevd livskvalitet og lykkefølelse, sier Hellevik.

Den viktigste forklaringen på fallet i lykkefølelsen for de unge voksne er bekymring for fremtiden, særlig med tanke på jobb og økonomi.

Forskningen baserer seg på spørreundersøkelsen Norsk Monitor, som siden 1985 har kartlagt over 70.000 nordmenns livskvalitet.