Jordan Kineyra, fornøyd advokat og sønn fra Uganda. Skjermbilde Facebook
Del saken

Jordan Kineyra`s far mistet familiens eiendom da Jordan var bare seks år gammel, etter en landdisputt med naboen.

Kineyra gikk gjennom 18 år med utdannelse og juridisk praksis før han tok opp saken. Nå har Ugandas Høyesterett gitt Jordan og familien fullt og endelig medhold, 23 år etter at familiens eiendom gikk tapt.

Kineyra sier til BBC Newsday at tapet av familieeiendommen forandret hans liv:

– Jeg tok en avgjørelse om å bli advokat senere i livet, men mye av inspirasjonen var hendelser jeg ble vitne til, omstendighetene og den frustrasjonen vår familie opplevde gjennom rettssaken og hvordan det påvirket oss, sier Kineyra.

Lang rettsprosess

Saken har versert for ulike domstoler helt siden 1996, og den pensjonerte faren hadde lite ressurser og ingen inntekt.

– Han var desperat, og det er dehumaniserende å være i en desperat situasjon uten mulighet til å gjøre noe med det. Dette var min største inspirasjon.

Nå er Kineyra svært glad på farens vegne, som ikke har plantet et frø eller lagt en murstein på 23 år:

– Forsinket rettferdighet er ikke fullgod rettferdighet. Min far er 82 år gammel og kan ikke gjøre mye med eiendommen nå. Det blir opp til oss barna å fortsette hans arbeid.

Mange slike saker

Landdisputter av denne typen er utbredt i Uganda, særlig for interne flyktninger som måtte forlate hjemmene på grunn av borgerkrig og utrygghet. Kineyra har en rekke klienter som har opplevd det samme. Faktisk er det så mange slike saker i rettssystemet at Høyesterett har en egen avdeling som kun jobber med slike landdisputter.