Andelen som er åpne om sin legning og kjønnsidentitet øker, men mange vegrer seg fortsatt for å holde hverandre i hendene når de er ute blant folk, og trakassering, diskriminering og vold er fortsatt et problem. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Flere LHBTI-personer i Europa er åpne om sin legning, men flertallet unngår å holde hender i offentligheten. Toleransen i samfunnet utvikler seg i ulik retning.

Dette er noen av hovedfunnene i en omfattende EU-undersøkelse blant LHBTI-personer – lesbiske, homofile, bifile, trans- og interseksuelle.

Et knapt flertall – 52 prosent – av de voksne deltakerne sier de er åpne om sin legning og kjønnsidentitet. Det er en markant framgang fra 2012, da andelen var 36 prosent. Samtidig svarer 60 prosent av homofile og lesbiske at de unngår å holde hverandre i hånden i offentligheten.

Parallelt med at flere er åpne, er det også flere som melder om diskriminering på arbeidsplassen, viser tallene fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter: 36 prosent i årets undersøkelse mot 22 prosent for åtte år siden. I Polen og Frankrike sier henholdsvis 68 og 54 prosent at samfunnet er blitt mindre tolerant, mens over 70 prosent av de spurte i Irland, Malta og Finland melder om mer toleranse.

40 prosent sier de har opplevd trakassering, mens 10 prosent sier de har vært utsatt for fysisk eller seksualisert vold. Det siste tallet er dobbelt så høyt for transpersoner og interseksuelle.

Rundt 140.000 personer i 30 land – EU-landene pluss Storbritannia, Serbia og Nord-Makedonia – har deltatt i undersøkelsen.