King's College i Cambridge, Photo by Mike Longhurst/REX
Del saken

I forbindelse med en annen sak havnet jeg inn på hjemmesiden til Varsity, som er universitetsavis for studenter ved det verdensberømte og anerkjente universitetet i Cambridge.

Cambridge ble nylig rangert som det fjerde beste universitetet i verden. Det er snakk om en verdensledende akademisk institusjon med røtter tilbake til 1209, da universitetet ble dannet av flyktninger fra konfliktene mellom «town and gown» (altså byfolk og universitetsfolk) i Oxford.

Spiseforstyrrelser 

Jeg kommer over en interessant artikkel. Den tar for seg såkalte helseblogger, spesifikt de som handler om sunn mat, dietter etc. Poenget er grovt forklart at slike blogger er farlige, de kan lede til spiseforstyrrelser og dessuten fore den «giftige Instagram-kulturen», med bikini-bilder og annet skadelig stoff. En interessant parallell til vår nylige debatt om bloggere som Sophie Elise.

At den enkelte skal ta ansvar for seg selv er utenkelig i disse linjene jeg leser. Men i dag er poenget et helt annet.

Trigger warning

Man kjenner jo begrepet, og vet hva det innebærer. Men for første gang får jeg se det i praksis. For helt øverst, før selve artikkelen står det:

Content note: this article contains detailed discussion of eating disorders and eating disorder recovery

De advarer leseren om at ved å lese en artikkel som omhandler helsebloggere, som har tittelen The poisoned chalice, så risikerer man å bli utsatt for beskrivelser av spiseforstyrrelser.

Man må spørre seg: Hva er det de frykter? At folk som leser om dette plutselig slipper ut sin indre anorektiker og liv kan gå tapt? Ganske merkelig, siden en svært stor andel av psykologisk teori om traumehåndtering handler om å konfrontere sine traumer, eller såkalt traumebevissthet. Men blant våre moderne studenter skal traumer tydeligvis graves ned i en mørk krok. Hvor ble det av den gode, gamle: Vi bør prate om det?

Kriseteam

Tydeligvis forstår redaktøren og journalistene at slike advarsler neppe er 100 prosent effektive. For å begrense skadevirkningene for de stakkars, sårbare studentene som tross advarsler allikevel kunne finne på å lese artikkelen, avsluttes det hele med følgende:

If you have been affected by any of the content of this article, B-eat Eating disorders provides useful information and resources, as well as a helpline at 0808 801 0677. The Students’ Union Advice Service provides a more comprehensive list of support resources.

Her stiller man opp med fullt kriseteam, hjelpelinjer, psykologisk hjelp og støtte for de uheldige som faktisk leser artikkelen, som må antas å bli rammet av traumer, sjokk og psykiske lidelser.

Jeg vet ikke, men har en følelse av at fremtiden kan bli svært vanskelig å takle for disse unge, akademiske stjerneskuddene.