Pixabay. Foto: jarmoluk
Del saken

Et flertall av de med en ruslidelse har også traumer og kan ha symptomer på det. De bør utredes og behandles sammen. 

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tidligere har ikke traumer blitt tillagt så stor vekt, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). 

– Vi har tenkt at traumer er noe som kun rammer tidligere militære som har opplevd krig. Nå vet vi at traumer kan ramme alle typer mennesker, også barn og kvinner, sier Lisa Najavits. Hun er psykologspesialist PhD, direktør for Treatment Innovations og professor ved University of Massachusetts Medical School. 

Les også: 6 tegn på at du er i ferd med å utvikle et alkoholproblem

Symptomene på traumer kan være forskjellige, noen har mange og noen har få. De kan være kortvarige og langvarige, og utvikler posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

– Det finnes en klar link mellom traume og avhengighet, både innen rusmidler, gambling, mat, forbruk og selvskading. Når vi vet at to av tre som har en ruslidelse, har også traumehistorie, er det nærliggende å tro at de bruker rusen for å bedøve smertene. Men dette går også andre veien. Folk som har et rusproblem, er gjerne mer utsatt for traumer, på grunn av livet de lever, sier Najavits.  

Hun sier det er viktig å spørre fordi få forteller ikke om traumer. De begge må sees under ett. Det er heller ikke å anbefale om gå inn på selve traumet, det kan føre til et forsterket rusmisbruk. Det er mest hensiktsmessig å behandle i nåtid, uten å gå tilbake og inn i hendelsen.

Les også: Studie: 5 typer problem-drikkere

De aller fleste som har traumeproblematikk og/eller rusavhengighet, blir ikke behandlet for det, sier Najavits.

Hun har skrevet bøker om emnet og skal forelese på Septemberkonferansen, som arrangeres av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) den 9. og 10. september. Tema er traumer og rus. 

Najavits skal snakke om sammenhengen mellom traume og rus, og hvordan behandle personer som strever med dette.