Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Del saken

Norske tenåringer drikker omtrent like ofte som for fire år siden, men mindre enn i tidligere undersøkelser i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Blant guttene har hver 6. norske 13-åring smakt alkohol, mens nær halvparten av 15-åringene har gjort det samme. Nær én av seks 15-årige gutter har vært full én eller flere ganger den siste måneden.

Jentene ligger systematisk litt under guttene både i eksponering og forbruk. Fire av ti 15-årige jenter har drukket alkohol, mens én av ti har vært full den siste måneden.

Positiv utvikling

– Det har skjedd en positiv utvikling over tid. Fram til forrige undersøkelse i 2013/2014 har det vært en nedgang blant norske ungdommer. Vi var spent på om den nedadgående trenden ville fortsette, men det er stabilt både i antall ganger ungdommene har vært fulle og hvor mange som har drukket, sier førsteamanuensis Ellen Haug på HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen.

Det er HEMIL-senteret som står for den norske delen av WHO-undersøkelsen som gjennomføres i 45 land. Hvert fjerde år kartlegges barn og unges helsevaner og trivsel blant 11-, 13- og 15-åringer.

– Styrken til denne undersøkelsen er at vi kan sammenligne på tvers av land og følge med helseatferden og helsen til de unge over tid, sier hun.

Eksperimentering

Undersøkelsen viser en veldig sterk økning i alkoholbruk fra 13 til 15 års alder både blant de norske skoleelevene og internasjonalt.

– Med den eksperimenteringen som finner sted i overgangen til voksenlivet, er dette noe vi kan vente. Samtidig er det bekymringsfull. Vi vet at overdrevent alkoholinntak blant ungdom og voksne henger sammen med alvorlige lidelser, akutte helseskader, vold og ulykker. Derfor er det viktig med fortsatte tiltak mot spesielt 15-åringene der begge kjønn begynner eksperimenteringen, sier Ellen Haug.

De norske ungdommene havner litt under midt på treet og ligger på 30. plass blant landene som deltar. Danske ungdommer topper listen. Åtte av ti danske 15-åringer har prøvd alkohol, mens hele 65 prosent har drukket alkohol den siste måneden. Men heller ikke de danske 15-åringene har økt konsumet siden forrige undersøkelse for fire år siden.

Restriktivt i Norge

Hvis vi sammenligner med andre land, har Norge en restriktiv alkoholpolitikk. Norge har også forpliktet seg til WHO-målet om en reduksjon på 10 prosent i skadelig inntak av alkohol innen 2025. Den restriktive alkoholpolitikken kan bidra til at vi ligger betydelig lavere enn en rekke andre land.

– Men også her i Norge er det en betydelig andel 15-åringer som drikker, og som kan utsette seg for skader og senere høyt alkoholforbruk. Undersøkelsen gir derfor viktig kunnskap, der innsats med gode tiltak i overgangen til voksenlivet fremstår som viktig for å redusere forbruket, sier Haug.

Fakta om tenåringers alkoholbruk

Norske tenåringer havner midt på treet i en internasjonal undersøkelse om alkoholvaner.

* Blant 15-åringer har 48 prosent av guttene og 38 prosent av jentene smakt alkohol.

* 27,5 prosent av 15-årige gutter og 21,1 prosent av 15-årige jenter har drukket alkohol den siste måneden.

* 18 prosent av guttene og 13 prosent av jentene har vært fulle.

* 17 prosent av guttene og 11 prosent av jentene har vært fulle en eller flere ganger de siste månedene.

* Blant 13-åringene er tallene atskillig lavere. 15 prosent av guttene og 14 prosent av jentene har smakt alkohol.

* Undersøkelsen i regi av Verdens helseorganisasjon gjennomføres hvert fjerde år blant europeiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år.