Tag: NTB

Må leses

Ikke gjør dette på julebordet

Julekalender luke 4: Sverre Avnskog

Se denne, men prøv å ikke gråt.

Julekalender luke 7: Kristin Spitznogle