Tag: Donald Trump

Dette var toppsakene i 2018

Trump benådet kalkuner før Thanksgiving

Må leses