Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
Del saken

Ingebjørg Blindheim håpet å forebygge selvmord gjennom åpenhet. Nå er hun tildelt Tabuprisen i 2020, tre år etter at hun startet Psyktærlig på sosiale medier.

Tabuprisen deles ut av Rådet for psykisk helse, som i sin begrunnelse for årets tildeling skriver at Blindheim med sitt arbeid har sørget for at mange ungdommer har tilgjengelig hjelp og støtte når de strever med psykiske belastninger, selvskading og selvmordstanker.

– Andelen som rapporterer om psykiske plager i ungdomstiden er høy, og vi vet at det er mange som sliter. Takket være Ingebjørg Blindheim og hennes utrettelige innsats for å snakke med og snakke om problemene vet vi i dag mer om hva disse ungdommene baler med og hvordan vi kan få dem i tale, sier generalsekretær Tove Gundersen.

Mistet mange

Blindheim forklarer på nettsiden til organisasjonen Psyktærlig bakgrunnen for arbeidet.

– Vinteren 2016/2017 opplevde jeg at en av mine venner la ut på Instagram at vedkommende skulle ta sitt eget liv. Veldig mange prøvde skaffe hjelp, men til tross for det, overlevde ikke personen. Det gjorde heller ikke nærmere 20 andre unge mennesker jeg hadde kjent som også hadde tatt sitt eget liv, skriver hun, og legger til at samfunnet sårt trengte en plattform der mennesker kontrollert kunne dele sine historier og erfaring på en måte som ikke skader andre eller bidrar til vedlikehold av sykdom.

– Jeg savnet konstruktiv åpenhet som bidro til å spre håp, erfaring, kunnskap og å bryte tabuer. I tillegg lovet jeg meg selv at jeg skulle gjøre alt i sin makt for å forebygge selvmord.

Så startet hun Psyktærlig, som har blitt bygd ut fra snapchatkonto og vlogg til i dag å telle flere ulike kontoer og sju personer med forskjellige roller i foreningen.

Åpner opp

Rådet for psykisk helse mener Psyktærlig og Blindheim ved å bringe kunnskap om ulike skjulte nettverk ut i det offentlige rom, har bidratt til en samfunnsopplysning og åpenhet som vil redde liv.

Angst og depresjon er blant de vanligste plagene blant ungdom og et folkehelseproblem i Norge. Ungdata-tallene viser en økning i selvrapporterte psykiske helseplager blant unge i Norge, og i perioden 2011–2018 økte andelen ungdomsskoleelever plaget av depressive symptomer fra 9,7 til 15,2 prosent.

Med bortimot alle barn og unge på sosiale medier og mobil, er digitale flater et naturlig sted å søke fellesskap og nettverk på.

– Men en del av gruppene som opprettes der, kan være skadelige og virke selvforsterkende på problemutvikling. Ingebjørg har jobbet mye med å treffe ungdommene innenfor rammer der de kan og tør å uttrykke sine problemer, som Psyktærligs chat på Instagram og vlogg på Snapchat. Hun har videre tatt støyten med å varsle om negativ utvikling, lukkede skadelige nettverk og et stort udekket behov som hjelpeapparatet må møte på en bedre måte, sier Gundersen.

Fakta om Psyktærlig

* Brukererfart rådgivningstjeneste og organisasjon, der hovedmålet er å dele håp og erfaringer om hvordan man kan få hjelp med psykiske og fysiske lidelser

* Grunnlagt på Snapchat i 2017 av Ingebjørg Blindheim

* Driftes på frivillig basis av sju jenter i alderen 19–29

* Har ulike kontoer på sosiale medier der unge ber om og får hjelp og kunnskap

* Bryter tabuer og gir håp og kunnskap.

(Kilder: Psyktærlig , Tabuprisen)

Fakta om Tabuprisen

* Heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse.

* Tildeles personer, organisasjoner eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

* Grunnlegger av Psyktærlig, Ingebjørg Blindheim, er tildelt prisen i 2020.

(Kilde: Tabuprisen )