Alzheimer er den sykdommen eldre mennesker frykter mest av alt. Illustrasjonsbilde. Pixabay/Pasja1000
Del saken

En ny undersøkelse fra Universitetet i Tromsø viser hvilke sykdommer nordmenn over 50 frykter mest å bli rammet av. Én av tre dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdom. Men det er kreft og Alzheimer vi frykter mest. 

En artikkel om studien ble nylig publisert i tidsskriftet «Scandinavian Psychologist», som utgis av Psykologisk.no. Tidligere har få studier undersøkt frykten for sykdommer hos mennesker over 50 år, skriver VG+.

Eldre frykter Alzheimer

De fleste respondentene i undersøkelsen var i alderen 68-70 år. 39 prosent oppga «sterk frykt» for å få Alzheimers sykdom. Til sammenligning hadde kun 2 prosent «sterk frykt» for hjerteproblemer.

– Det er vi redde for, er ikke alltid så veldig rasjonelt. Redsel bygger oftere på følelser enn fornuft, forklarer Martin Bystad, medforfatter av studien. Psykologen har eldrepsykologi som spesialfelt, og har jobbet mye med eldre.

Forskerne antar at det er to hovedgrunner til den store frykten for Alzheimer: For det første finnes det ingen effektiv behandling. Og for det andre: Hjernen er en så stor del av vår identitet, og når hjernen svikter er det som om man mister sin personlighet og står igjen som identitetsløs. Hvis man får kreft, så har man i det minste ca. 50 % sjanse for å overleve.

Yngre frykter kreft

Blant yngre mennesker er det kreft som skremmer mest. Også blant eldre er det stor frykt for denne sykdommen. Kreft rammer mennesker i alle aldre, selv om risikoen selvsagt øker med alderen. Mens Alzheimer i svært stor grad er en sykdom forbeholdt alderdommen, selv om også yngre mennesker rammes en sjelden gang.

Hypokondere

Medisinprofessor Ingvard Wilhelmsen i Bergen driver landets eneste Hypokonderklinikk.  Han syns det er overraskende at kun 2 prosent i studien angir sterk frykt for hjertekarsykdom.

– En grunn kan være at mange av de spurte kanskje allerede har hatt en hjertekarsykdom. Eller at de har opplevd det blant venner, og har sett at behandlingen av for eksempel hjerteinfarkt er blitt mye bedre de siste 10–20 årene, sier Wilhelmsen.

En hypokonder har også en utpreget tendens til å gruble, krisemaksimere og mistolke symptomer i verst mulig retning. Psykolog Martin Bystad har et konkret tips:

– Hvis man er veldig bekymret for å få kreft eller Alzheimer, pleier jeg ofte å anbefale å sette av tid hver dag, for å la bekymringene komme. Man lærer seg da at dette er tanker, og lærer å skille tanker og sannheter, utdyper Bystad.