Illustrasjonsfoto: Pixabay
Del saken

– Det vil gå 400 år før Sverige er kvitt sin fossile bilpark med dagens tempo for innføring av elbiler, hevder «Bensinupproret 2.0».

Den svenske aksjonsgruppen «Bensinupproret 2.0» – som også kaller seg «Bränsleupproret», er en ideell forening med høy aktivitet på Internett og Facebook og med stor oppslutning.

Gruppen har rundt 600.000 medlemmer, og driver aktivt kampanje mot det «Bensinupproret 2.0» opplever som svenske politikeres løgner knyttet blant annet til klima, vindmøller og elbiler.

På egne nettsider forteller foreningen at de etterstreber et samfunn der bilismen ikke blir overbeskattet, og hvor alle svenske borgere føler seg fri til å jobbe og bo der de ønsker uten å bli straffet med høye avgifter.

Man mener fra «Bensinupproret 2.0`s» side at den svenske regjeringen vet om at det allerede finnes forskning, som innen kort tid kan levere svensk biodrivstoff, som vil være i stand til å dekke Sveriges behov, beregnet på en lavblanding ifølge reduksjonsplikten, men at dagens politikere ser bort i fra disse faktaene.

Les også: Bensinopprør på svensk: – Hvor lenge skal bedrageriet få pågå?

– 400 år med dette tempoet

– Vi har for tiden 27 500 rene elbiler i bilparken her i Sverige, av rundt 6 millioner kjøretøy. Cirka 0,5 prosent av den totale bilparken. I 2019 ble rundt 15.000 elbiler lagt til.

– Hvis vi fortsetter denne linjen, vil det ta nesten 400 år – ja, du har lest riktig; 400 år – med dagens salgstakt på elbiler for å erstatte hele den fossile bilflåten, skriver gruppens Peder Blohm Bokenhielm og Hans Albertsson, som er henholdsvis leder og nestleder i  «Bensinupproret 2.0» i et opprop.

«Bensinupproret 2.0» er klar over at tilbudet vil øke og utviklingen akselereres for elbilindustrien, men peker på at det er veldig langt fram til et samfunn uten biler med fossilt drivstoff.

– Det sier seg selv at det vil ta veldig lang tid å gjøre en endring. En endring vi kanskje ikke ønsker, og som vi fremfor alt ikke trenger.

– Om 10 år kunne vi i praksis ha et fullt fungerende fossilfritt samfunn med biodrivstoff og  uten de enorme kostnadene politikerne nå ønsker å påføre oss under falske forutsetninger, heter det fra Peder Blohm Bokenhielm og Hans Albertsson.