Det var ikke akkurat smerteløst, det funksjonshemmede ble utsatt for i svenske forsøk. Illustrasjonsbilde. Pixabay.
Del saken

Hundrevis av mentalt funksjonshemmede mennesker ble utsatt for tortur da tennene deres råtnet – på ordre fra den svenske staten.

Dette er det største menneskeeksperimentet i svensk historie, skriver VG+.

– Sykepleiere og leger hadde trolig problemer med å oppfatte signaler om smerte fra mennesker som ikke kunne snakke, sier forsker Elin Bommenel.

Forsøkene startet på 40-tallet, og bakgrunnen var store tannhelseproblemer i den svenske befolkningen. Forsøkene ble gjort på oppdrag fra Medicinalstyrelsen, som tilsvarer det norske Helsedirektoratet.

Uhelbredelige åndssvake

Forsøkene ble lagt til anstalten Vipeholm utenfor Lund, en anstalt for «obildbara sinnessløa», på norsk uhelbredelig åndssvake – det vi i dag betegner som mennesker med sterk mental funksjonshemning.

– De flere tusen pasientene på Vipeholm var rettsløse, personalet hadde ingen

Faksimile fra «Arbetaren»

utdannelse for å takle pasientenes spesielle behov og leger og sykepleiere hadde trolig vansker med å oppfatte signaler om smerte fra mennesker som ikke kunne uttrykke seg verbalt. Mange på Vipeholm hadde ikke språk, sier Elin Bommenel, amanuensis ved Universitetet i Lund. Hun har skrevet boken «Sockerfördsöket: kariesexpreiment 1943–1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa».

Forsøkspersonene ble tvangsforet med godteri. Flere titalls hjelpesløse mennesker fikk tennene så ødelagt at tannlegene måtte trekke alle tennene:

– Forsøkspersonene ble så redde når tannlegene arbeidet inni munnen deres, så det eneste som nyttet var å trekke ut alle tennene med hull, forklarer hun.

Forsøkene var dessuten sponset av godteriindustrien. De grusomme forsøkene hadde noen positive effekter: For første gang ble sammenhengen mellom sukker og karies bevist. Dette gjorde det lettere å bedrive forebyggende arbeid for god tannhelse.

Ingen av forsøkspersonene fikk erstatning:

– Nei, ingen kom på tanken at de skulle få kompensasjon i ettertid. Det er ikke før i dag at slike tanker kommer opp, sier Elin Bommenel