Illustrasjonsblde. Pixabay. Foto: 4924546
Del saken

90 % av alle som får kreft er 50 år eller eldre. Én av tre utvikler kreft før de fyller 75 år. Men risikoen for å få kreft varierer med alderen. En sunn livsstil kan hjelpe oss

Røyking er svært kreftfremkallende
En sunn livsstil har selvsagt betydning, særlig når det gjelder den nest vanligste formen for kreft hos begge kjønn: lungekreft. Nesten 80 % av tilfeller av lungekreft skyldes røyking. Det er derfor svært gode nyheter at nesten ingen unge røyker. I aldersgruppen 16–24 år er det nå bare 1 % av jentene og 5 % av guttene som røyker daglig. For hele befolkningen er andelen røykere rundt 13 %, mot hele 27 % i 2003.

Mange får kreft av alkohol
Overdrevent alkoholforbruk gir økt risiko for kreft i munnhule, svelg, strupe, spiserør, tarm, lever og bryster. Kreftforskere har anslått at hvis alkoholbruk opphørte umiddelbart, ville man eliminere 83.000 krefttilfeller i de nordiske land på 30 år.

Trening kan bremse kreft
Forskning.no skriver om en ny dansk studie viser at trening virker som en mot at kreft sprer seg, blant annet fordi adrenalin som blir skilt ut i blodet, hindrer at svulster sprer seg. Men det holder ikke med en lett joggetur, det er intens trening som må til.

Men det farligste er å bli eldre
Alder øker risikoen for å få for kreft kraftig. Omlag to tredjedeler av de som får kreft er 65 år eller eldre. Siden vi opplever folkevekst som følge av innvandring, og samtidig får en stadig eldre befolkning, vil antall krefttilfeller øke kraftig fremover.

Kreftregisteret har anslått at antall krefttilfeller vil øke med 42 % for menn og 27 % for kvinner fram mot 2030. Det er en voldsom økning på svært kort tid.

Den vanligste formen for kreft hos menn er prostatakreft, og de som rammes har en median alder på 69 år. For kvinner er brystkreft den vanligste formen for kreft, og median alder for de som rammes er 62 år.

Heldigvis har stadig bedre behandling redusert dødeligheten for begge disse typene kreft. Ca. 90 % av de som får brystkreft lever 10 år senere, mens de som får prostatakreft har en 5 års overlevelse på nesten 94 %.