Neshornenes horn har stor verdi, og arten er derfor svært truet. Disse neshornene bor i en zoologisk hage i Roma og er en del av et program for å hindre at truede arter dør ut. Foto: AP / Domenico Stinellis / NTB scanpix
Del saken

Handelen med ville dyr omfatter langt flere dyrearter enn tidligere antatt, ifølge en ny studie. Over 5.500 dyrearter kjøpes og selges verden rundt.

Det tilsvarer en femdel av verdens virveldyr og gjelder både fugler, pattedyr, amfibier og reptiler. Dette er 50 prosent høyere enn tidligere anslått, ifølge en studie fra University of Sheffield og University of Florida som ble publisert torsdag.

Handel med ville dyr er, sammen med menneskeskapt utbygging, de fremste årsakene til at dyrearter dør ut.

Brukes i produkter

– At så mange ulike arter omsettes, er forbløffende. Utsikten til at dette vil øke er svært bekymringsfull, sier en av forfatterne bak studien, professor David Edwards ved University of Sheffield, til BBC.

27 prosent av alle pattedyrarter er en del av dyrehandelen. Pattedyr selges som oftest for å bli brukt i produkter av ymse slag. Et eksempel er skjelldyr. Skjellene som dekker individene, er ettertraktet, i tillegg til at dyrene brukes i kjøttproduksjon.

Amfibier og reptiler selges som oftest til zoologiske hager eller omsettes som kjæledyr. 23 prosent av alle fuglearter kjøpes og selges, både til medisinsk bruk og som kjæledyr.

Flere arter vil bli truet

Dersom det ikke raskt tas grep for å stanse både tilbud og etterspørsel av ville dyr, er det en reell fare for at mange arter vil forsvinne, understreker Edwards.

I studien anslås det at ytterligere 3.000 dyrearter vil bli omsatt i framtiden, både lovlig og ulovlig, fordi de ligner dyr som allerede kjøpes og selges. Dette gjelder i hovedsak arter som allerede er truet eller sterkt truet.

Et eksempel på dette er afrikanske skjelldyr, som ble en del av den globale handelen etter at skjelldyr fra Asia ble vanskeligere å finne. Dyrene er i dag truet av utryddelse, ifølge Verdens naturvernunion (IUCN).