– Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge. Kanskje kan våre resultater inspirere dem med høy sosioøkonomisk status til å tenke mer på dem utenfor vennskaps- eller familiekretsen og handle deretter, sier professor Tobias Otterbring ved Universitetet i Agder. Foto: Lise Åserud / NTB
Del saken

Det mener i det minste forskere etter en undersøkelse gjennomført i flere land.

Forskerne konkluderer med at de som er vokst opp under fattige kår, har sterkere moralsk identitet sammenlignet med mer bemidlede, skriver Klassekampen.

Det er angivelig slik at fattige gir mer penger til veldedige formål, og de legger større vekt på samarbeid. «Rike kan være mer egoistiske og opptatte av seg og sitt, selv om noen gir mer til veldedighet enn fattige,» oppsummerer NTB.

Universitetet i Agder har deltatt i undersøkelsen, som er ledet av universitetet i Aarhus. Det er samlet inn opplysninger fra 46.000 mennesker i 67 land.

– Dette kan være til refleksjon for oss som lever godt i Norge. Kanskje kan våre resultater inspirere dem med høy sosioøkonomisk status til å tenke mer på dem utenfor vennskaps- eller familiekretsen og handle deretter, sier professor Otterbring ved Universitetet i Agder i en pressemelding.

Land med høy grad av sosial ulikhet hadde en befolkning med sterkere moralsk identitet enn i land med små forskjeller, viser funnene.

– De som lever i fattigdom er sannsynligvis mer avhengig av andre mennesker. Kanskje er de også mer følsomme overfor sine sosiale omgivelser, sier Otterbring.

Den moralske identiteten ble målt ved å presentere deltakerne for påstander som ble vurdert på en skala fra 1 til 10 på egenskaper som omsorgsfull, rettferdig, vennlig, sjenerøs, hjelpsom, hardtarbeidende, ærlig og snill.

Forskningsartikkelen er foreløpig publisert som en såkalt preprint , som betyr at den ikke er fagfellevurdert ennå.