Barn som oppdras religiøst har mindre empati. Eller? Pixabay
Del saken

Barn som blir oppdratt uten religion er snillere og mer empatiske.

En studie fra 2015 fant at barn oppdratt uten fokus på religion i gjennomsnitt var snillere og mer empatiske enn barn som fikk en streng religiøs oppdragelse. Funnene ble blant annet omtalt i Dagbladet og The Economist.

Studien, som involverte nesten 1200 barn fra ulike land, ble publisert i Current Biology og studerte barn fra kristne, muslimske og ikke-religiøse hjem. Barna fra religiøse hjem var mer dømmende.

Barna ble satt i situasjoner hvor de hadde mulighet til å dele med andre, og forskerne studerte også reaksjonene når barna når de kranglet og småslåss. Forskerne skriver at resultatene «robust demonstrerte at barn fra kristne eller muslimske hjem var mindre altruitiske enn barn fra ikke-religiøse hjem.» Særlig de mest indoktrinerte barna hadde negative relasjoner med de andre barna.

– Religiøsitet var en negativ indikator for altruisme og korrelerte positivt med tendenser til å ville straffe andre. Resultatene avslører at religion i alle landene virker negativt inn på altruisme, noe som utfordrer synet om at religiøsitet fører til prososial oppførsel, står det i studien, som konkluderer slik:

– Mens det for mange er generelt akseptert at religion former moralsk dømmekraft og prososial oppførsel, er forholdet mellom religion og moral omstridt

Studien antydet at fysisk avstraffelse er mer vanlig i religiøse hjem, og at dette kan være en viktig forklaring for at barna scorer lavere på empati.

Studien fikk massiv kritikk, og ble senere trukket tilbake. Forskerne måtte etterhvert innrømme at det var viktigere med kultur og hvilket land man kom fra, enn hvilken religion man bekjente seg til (eller ikke).

En annen studie fra Harvard, ledet av Dr. VanderWeele kom til nøyaktig motsatt konklusjon enn den opprinnelige studien.