Large family with children having fun together in the nature. Foto: Shutterstock.
Del saken

Å investere tid i en «ekstra-familie», eller en såkalt vennefamilie, er både praktisk og relasjonelt positivt. 

Hverdagskabalen kan være hard å få til å gå opp og er ikke alltid like enkel for småbarnsfamilier, spesielt om nær familie bor langt unna eller man av andre årsaker ikke har tilgang på hjelp fra familien.

Hos familieklubben.no møter vi to kvinner, Silje Heggøy Hatlevik (26) og Marit Naustvik (26), som har løst sine utfordringer med å finne familierelasjoner i hverandre. De er begge småbarnsforeldre med menn som reiser mye i jobben. 

Hjelper hverandre

Kvinnene hjelper hverandre med henting i barnehagen, spiser middag sammen og gjør ting i fellesskap med barna. 

– De dagene jeg er alene og har hatt lange dager på skolen, føles det fantastisk deilig å kunne komme til ferdig middag og dekket bord, sier Silje.

– Ikke minst er det verdifullt å være to voksne rundt barna. De små finner mye glede i hverandre, og det er fint å ha en lekekamerat også på ettermiddagene. Det gir også oss mammaer tid til gode samtaler om stort og smått, sier Marit.

Nærhet og fellesskap 

Familievenner gir den nærheten og det fellesskapet vi har behov for. Aktiviteter i fellesskap som lek, reise og deling av opplevelser er verdifullt. 

– Mange barn har stor glede av «storfamilien» og tradisjoner som skaper trygghet og gode minner, sier Ulrikke Moen. 

Moen arbeider som gestaltterapeut og treffer mange småbarnsfamilier gjennom sin praksis. 

Vennskap er viktig for vår emosjonelle og sosiale utvikling. Venner, i likhet med familie, bidrar til tilhørighet, trivsel og glede. En utvidet familie, vennefamilie, kan derfor være svært positivt både for de store og de små. 

– Å tilbringe tid sammen med andre familier gir rom for erfaringsutveksling og samhold, og det er noe vi alle har godt av, legger hun til.