Både menn og kvinner møter utfordringer. Pixabay. Foto: C_Scott
Del saken

Forskere har utviklet en ny måte å måle ulikhet mellom kjønn på som de hevder er rettferdigere for både menn og kvinner, og presenterer et forenklet, men mer nøyaktig, bilde av folks velvære, skriver nettsiden til University of Essex, som sammen med University of Missouri har gjennomført en studie som omfatter 134 land som representerer 6,8 milliarder mennesker.

Den nye grunnleggende indeksen for kjønnsforskjell (BIGI) fokuserer på tre faktorer – utdannelsesmuligheter, sunn forventet levealder og total tilfredshet i livet. Og den viser at menn kommer dårligere ut enn kvinner i 91 land, mens kvinner kommer dårligst ut i 43 land.

Tidligere målemetoder har ikke tatt med problemer der menn er i ulempe, for eksempel strengere straffer for samme forbrytelse, obligatorisk militærtjeneste og flere yrkesdødsfall.

– Ingen eksisterende måling av kjønnsforskjell fanger fullstendig opp de vanskelighetene som er uforholdsmessig opplevd av menn i mange land, og de fanger ikke helt opp i hvilken grad et bestemt land fremmer velvære for alle sine borgere,» forklarer professor Gijsbert Stoet, fra psykologavdelingen i Essex.

– BIGI gir en mye enklere måte å takle ulikhet på kjønn, og den fokuserer på aspekter av livet som er direkte relevante for alle mennesker. Brukt sammen med andre eksisterende indikatorer, gir den tilleggsinformasjon og annen informasjon for å gi en mer fullstendig vurdering av likestilling, noe som gjør det lettere for beslutningstakere å innføre endringer for å forbedre livskvaliteten for både menn og kvinner, sier han.

– Vi sier ikke at kvinner i høyt utviklede land ikke opplever ulemper i noen aspekter av deres liv. Det vi sier er at et ideelt mål for likestilling ikke er forutinntatt i ulempene med kjønn. Når vi gjør det, finner vi et annet bilde til det som vanligvis presenteres i media, konkluderer han.

Hittil har Global Gender Gap Index, som ble introdusert i 2006, vært en av de mest etablerte og velutnyttede tiltakene for nasjonalt kjønnsmessig ulikhet, brukt av akademikere og politiske beslutningstakere over hele verden, skriver universitetet.

Men professor Stoet argumenterer for at den ikke måler problemer der menn er i ulempe, for eksempel strengere straffer for samme forbrytelse, obligatorisk militærtjeneste og flere yrkesdødsfall. Han sier at kompleksiteten i Global Gender Gap Index også betyr at det noen ganger er vanskelig å skille mellom hvorvidt kjønnsforskjeller er et resultat av sosiale ulikheter eller personlig preferanse.

Ved hjelp av BIGI-målet fant forskerne at de mest utviklede landene i verden er kommet nærmest til å oppnå likestilling, om enn med en liten fordel for kvinner. I de minst utviklede landene faller kvinner nesten alltid bak menn – hovedsakelig fordi de har færre muligheter til å få en god utdanning.