OSLO 20070911: Osebergskipet regnes som et av de viktigste funnene fra vikingtiden og er utstilt Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Tirsdag morgen ble metallkisten som inneholder levningene av to vikingkvinner fra Oseberg-haugen åpnet. Kvinnene ble opprinnelig gravlagt i et gravkammer i akterenden på Osebergskipet der det også ble funnet flotte utskårne gjenstander og smykker. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
Del saken

Stereotypiske forestillinger om at skandinaviske vikinger var en homogen gruppe må justeres etter DNA-analyser av 442 skjeletter, hvorav 46 er funnet i Norge.

NTB skriver at DNA-studien «Population genomics of the Viking world» ble publisert i Nature onsdag, og bekrefter tidligere hypoteser.

Ettersom vikingtiden medførte mye reising, spredte skandinaviske gener seg rundt i Europa. Skandinavene blandet seg også mer med hverandre i denne epoken, og det kom innvandrere til regionen fra øst og sør i Europa.

Det er noen overraskelser i studien, ifølge lederen for det norske arbeidet, Jan Bill, som er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum.

Lite til felles

– Før vikingtiden var det, litt overraskende, tre ganske forskjellige befolkninger sammenlignet med hverandre: En i Norge, en østskandinavisk i Sverige og en sørskandinavisk i Danmark og Skåne. Det viser at geografi har hatt en stor betydning for hvem han fått barn med. Man holdt seg til dem man bodde i nærheten av. Vi trodde de tre gruppene var tettere integrert på grunn av sjøfarten, også før vikingtiden, men tydeligvis ikke, sier Bill til NTB.

Forskerne så på DNA som bestemmer utseende, som hårfarge og høyde, og konkluderte med at vikinger ikke var etnisk homogen gruppe: Alle var ikke nødvendigvis høyreiste og blonde, men ganske mange hadde mørkere pigment og mørkere hår.

– Den store praktiske betydningen har et slikt funn kanskje ikke, men det forandrer kanskje synet vi har på dette, sier Bill.

Innvandrere

Med vikingtiden, anslått til perioden 750–1050, begynte for alvor reisingen og blandingene av gener, spesielt i Europa, å slå fart. Vikinger slo seg ned i flere andre land, og forskerne konkluderer med at de sannsynligvis tok med seg koner hjem til Skandinavia.

– Et annet veldig interessant funn var at vi også analyserte individer som ikke hadde noe av den skandinaviske biologien, men de var begravet som vikinger, i full mundur. Det må bety at de eller foreldrene hadde tatt til seg identiteten og kulturen, noe som er veldig spennende, sier Bill.

De to vikingene som ikke har skandinaviske opphav, skal være av keltisk avstamning.

– De 46 norske skjelettene DNA’et er hentet fra, er funnet på Østlandet og opp til Trøndelag og er datert fra bronsealder fram til middelalderen, men hovedsakelig fra vikingtid, sier Bill.