Forskning og helse engasjerer, men mye er "fake news". Illustrasjonsbilde. Pixabay/PublicDomainPictures
Del saken

Forskernettverket Health Feedback har undersøkt de 100 mest populære helseartiklene i sosiale medier i 2018. De fant at svært mange av artiklene var falske eller misvisende.

Så tenker man kanskje: Slik er det når de alternative mediene, eller «bloggene» som de ofte blir referert til på en nedlatende måte, sprer sine «fake news» til et stadig voksende og ukritisk publikum.

Main Stream Media er synderen
Men det er et helt annet bilde som tegner seg når man leser artikkelen om fenomenet i FastCompany. For de falske historiene er hentet fra såkalte «pålitelige» medier. Forskerne har studert artikler i velkjente medier, som Time, NPR, Daily Mail, Huffington Post, New Scientist, CNN etc.

Av de mest delte artiklene fant forskerne at 75 % var enten delvis falske eller misvisende. Bare tre av ti artikler ble ansett som svært pålitelige. Noen av artiklene hadde ikke satt forskningen i riktig sammenheng, helsetrusler ble gjerne overdrevet. Mange av journalistene hadde forvridd data eller kunne ikke tolke data korrekt. Andre hadde trolig en personlig agenda.

Enkelte artikler ble ansett som direkte skadelige, som f.eks. en artikkel i progressive The Guardian om depresjon, som ble delt 469.000 ganger på sosiale medier. Time publiserte en gammel vandrehistorie om at bacon er like skadelig som sigaretter, som ble delt nesten 600.000 ganger.

De vanligste temaene for helsestoffet var sykdom/behandling, mat og ernæring, og til slutt vaksinasjon (selvsagt).

Facebook
Den vanligste kanalen for spredning av slike falske historier er ikke overraskende Facebook, som sto for 96 % av delingene av de falske artiklene. Facebook sier de er klar over problemet, og forsøker å slette åpenbart falske artikler og pseudovitenskap.
Men spørsmålet er vel om ikke vi lesere må ta litt ansvar selv. Informasjonsmengden er enorm, og kritisk lesning er avgjørende i 2019. Sjekk linker, sjekk kilde, og ikke endre livsførsel på grunn av en udokumentert påstand. Det hjelper ikke om du oppfatter at kilden som presenterer stoffe er pålitelig: Undersøkelsen viser at man ikke kan stole på selv de mest allment anerkjente medier.

Vi i Xstra publiserer en del slikt stoff selv, og er opptatt av å alltid lenke til kildene. Men for oss er mye av dette stoffet delvis underholdning, vi har ikke selv utført forskningen, og leserne må selv vurdere kildenes troverdighet. Enkelte ganger vil vår skepsis skinne gjennom, men i hovedsak vil vi la kildene snakke selv. Vår jobb er å finne saker som vi tror vil være av interesse for våre lesere.

Din jobb som leser er å utvise sunn skepsis!