Illustrasjonsbilde. Pixabay/abvrockgroup
Del saken

Norske og svenske snusere har ingen økt risiko for hjertesykdom eller slag, viser en ny samlestudie.

– Det gir stor helsegevinst for mange å bytte fra røyk til snus, sier norsk hjertespesialist til forskning.no.

Likevel advarer helsemyndighetene mot snusing, på grunn av antatte andre helseeffekter. Nå avkrefter en ny samlestudie at svensk snus øker risikoen for hjerte-karsykdom eller slag.

– Gledelig

Ifølge overlege Eli Heggen ved avdeling for preventiv kardiologi ved Oslo Universitetssykehus, bekrefter denne samleanalysen tidligere studier om temaet.

– Det er gledelig at denne meta-analysen ikke finner økt risiko for kardiovaskulær sykdom ved bruk av svensk snus, sier hun.

Men hun gjør oppmerksom på at analysen er basert på observasjonsstudier.

– Dermed kan man ikke kan si noe sikkert om årsakssammenheng, Bruken er kanskje oppgitt bare ved ett tidspunkt og uten mengdeangivelser, påpeker hun.

Studiene har heller ikke objektive mål på for eksempel karbondioksid i luften som pustes ut eller nikotin i spytt, urin eller lignende.

Forskjell på svensk snus og annen røykfri tobakk

Både denne og tidligere studier har påvist at brukere av røykfri tobakk i USA har en liten, økt risiko for hjertesykdom og en økt risiko for hjerneslag.

– Forskjellen kan forklares med at svensk snus er underlagt strengere kontroll for innhold av blant annet nitrosaminer, toksiske metaller og andre carcinogener. Den inneholder også mindre nikotin enn den amerikanske, påpeker Heggen.

I svensk snus benyttes kun lufttørket tobakk. I tillegg gjennomgår snusen en slags pasteurisering for å drepe bakterier.

Fordi Sverige har lange tradisjoner for snus, er det dessuten færre snusere som har røyket tidligere, noe som også kan ha påvirket risikoen.

Å bytte fra røyk til snus gir stor helsegevinst

– Det er fortsatt ingen tvil om at risiko for hjertekarsykdom er mye større hos røykere. Det å bytte fra røyk til snus gir stor helsegevinst for mange, sier Heggen.

Men den økte risikoen man finner i studiene fra USA gir selvfølgelig grunn til bekymring for at så mange unge mennesker der også bruker snus, men ikke så lenge man snuser i stedet for å røyke. Det aller beste er selvsagt å holde seg unna begge deler.

Uansett viser flere studier at snusing er langt mindre farlig enn antatt, forskere har ikke kunne påvise dødsfall som følge av snus, mens røyking dreper i overkant av 7 millioner mennesker hvert år, 6000 bare her i Norge.

Sverige, som har lange tradisjoner med snus, har EUs laveste andel røykere. Bare 5 % i alderen 30-44 år røyker, i Norge er andelen dobbelt så høy. Mens i Danmark, som ikke har snustradisjoner, røyker hele 23 %.