Barn som har hjemmeundervisning. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
Del saken

Halvparten av norske foreldre frykter for sine barns ve og vel i og med coronakrisen. Det fremgår av en nylig undersøkelse fra Yougov, gjort på oppdrag fra Unicef.

– Vi opplever en helt spesiell situasjon, ulik noe annet vi har opplevd før. Hverdagen er snudd på hodet for de fleste barn, og inntrykkene er mange og voldsomme. Å skape en trygg og minst mulig utfordrende hverdag er en av våre viktigste oppgaver som foreldre og som samfunn, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge, til VG. 

I den aktuelle rapporten fremkommer det at 28 prosent av barnefamilier sier de opplever at barna utsettes for negativ påvirkning under coronakrisen. Psykologspesialist Ane Bente Gjul mener at barn vil kunne påvirkes av å tilbringe mer tid med foreldrene hjemme. Hun påpeker at mer hjemmetid kan resultere i alvorlige konsekvenser for barn som bor i hjem der de utsettes for vold, rusmisbruk eller annen omsorgssvikt. 

Les også: Unge føler seg mer ensomme under koronakrisen

Arena for lek og kontakt

I Unicef-rapporten fremkommer det at 59 prosent av familier med hjemmeboende barn sier at konsekvensen de frykter mest er at noen i nær familie dør. 54 prosent av dem med barn under syv år sier at de frykter at familienes økonomi skal rammes. Åtte prosent av de spurte med hjemmeboende barn sier at de opplever at de i liten grad klarer å opprettholde en bekymringsfri hverdag for sine barn. 

– Stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter gjør at barna mister arena for lek og kontakt med venner. 

Mediedekning

Videre er det vanskelig for barn å forstå nyansene rundt coronapandemien, og de kan lett bli bekymrede av dårlige nyheter. 

– Barn får med seg de tabloide overskriftene, uten å oppfatte nyansene. Der har voksne tilgang på mer grundig informasjon så de kan beholde roen. Når barn hører om smitte, dødsfall og stengte butikker kan de ikke alltid trekke egne slutninger om hvor alvorlig det er.

Turbulens i hjemmet

Ellers i den aktuelle undersøkelsen sier 22 prosent av de med store, hjemmeboende barn at de mener de er mer opptatte av å følge med i media enn normalt. 24 prosent av de med hjemmeboende barn mener barna påvirkes av mediedekningen av coronaviruset. 17 prosent sier de koser seg litt oftere med alkohol enn normalt. 24 prosent oppgir at de synes barnas humør svinger mer enn vanlig. 

En tredel av de spurte sier at barna uttrykker mest bekymring for ikke få gått på skolen, mens 31 prosent svarte at barna uttrykker bekymring for å ikke få deltatt på fritidsaktiviteter. 20 prosent av foreldre med hjemmeboende barn svarer at coronasituasjonen skaper mer uenighet og krangling mellom voksne og barn