Credit: NTB scanpix Fotograf: Frank May
Del saken

De senere årene har det vært forsket mye på årsakene til at noen mennesker er mer tilfredse med livet enn andre. Et ganske gjennomgående svar er at det har lite med sosial status og økonomisk overflod å gjøre, skriver nettportalen Tara.

Ifølge Espen Røysamb, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, gir materielle goder i beste fall kortvarig glede. Det som kjennetegner lykkelige mennesker er ifølge Røysamb kort oppsummert:

– De har gode sosiale relasjoner, de bruker tid og energi på venner, familie og parforhold – og de kan gi og ta imot.

Røysamb er særlig opptatt av vår mulighet til å trene opp evnen til livsglede og lykkefølelse. Selv om forskning viser at noen mennesker er født med et lysere sinn enn andre, og noen kan arve anlegg for depresjoner, kan alle påvirke sin egen sinntilstand gjennom holdningsendring og bevisste øvelser. Det siste finnes det mange av i Røysambs populærvitenskapelige bok Bli lykkeligere (Kagge, 2013). Han forsikrer overfor Tara at øvelsene virker:

– Det er gjort flere studier som dokumenterer både kortvarige og langvarige effekter av slike øvelser, sier han.

Gunvor Marie Dyrdal, som har doktorgrad i positiv psykologi, erfarer at lykkefølelsen har nær sammenheng med hva vi velger å ha oppmerksomheten rettet mot:

– Vi har så lett for å ta ting for gitt, og lar oss drive av sted i en travel hverdag. Dessuten ligger det i menneskenaturen å komme seg stadig videre, ønske seg mer. Enkle øvelser for å kjenne seg mer tilfreds er rett og slett å kunne sette pris på de mange, små gledene vi opplever i hverdagen. Det handler om å flytte fokus, bli mer bevisst og glede oss over alt vi faktisk har.

– Lykkefølelse er et valg, og den handler i stor grad om din egen innstilling til tingene, sier den danske coachen, forfatteren og foredragsholderen Gitte Jørgensen:

– Lykkelige mennesker er også utsatt for vanskeligheter, kriser og problemer. Det som gjør forskjellen er at de kan se et lys i mørket og komme seg gjennom det som er vanskelig.