Foto: Sara Johannessen / SCANPIX NB! Modellklarert
Del saken

Kostnadene forbundet med psykiske lidelser kan bli på 130.000 milliarder kroner på verdensbasis over en periode på 20 år, ifølge en ny rapport.

– Situasjonen er ekstremt dyster, sier professor Vikram Patel, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Patel, som er ansatt ved Harvard-universitetet i USA, har vært med på å lede arbeidet med den nye rapporten. Den slår fast at stadig flere mennesker i verden rammes av psykiske lidelser.

En av årsakene er at antallet eldre mennesker øker. Samtidig mener Patel at psykiske lidelser blir grovt neglisjert i forhold til andre helseproblemer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at 300 millioner mennesker i verden lider av depresjon. 50 millioner har demens, mens 23 millioner lider av den svært alvorlige sykdommen schizofreni.

Kostnadene forbundet med slike sykdommer kan i perioden fra 2010 til 2030 bli på 16.000 milliarder dollar, ifølge den nye rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra tidsskriftet Lancet. Summen tilsvarer 130.000 milliarder kroner.

I rapporten slås det fast at mennesker med psykiske lidelser i mange land utsettes for grove menneskerettsbrudd. En del blir lenket fast eller utsatt for behandling som i praksis er tortur.

En av ekspertenes anbefalinger er at nye grupper i samfunnet kan fungere som samtaleterapeuter. Ikke bare psykologer og psykiatere, men også andre helsearbeidere, lærere og religiøse ledere bør kunne tilby samtaleterapi.