Er det like greit å tro på sjamaner som på Jesus? Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Del saken

I de siste dager har nyhetsmedier i hele Norge kastet seg over kronprinsesse Märtha Louise sin nye kjæreste og deres felles turne i Norge.

Märtha har tidligere hatt engleskolen og det har vært mye oppstandelse og reaksjoner på den. Shaman Durek har på sin side utøvd sin praksis på en annen måte og fronter sin tro/evner som en mere åndelig makt han er blitt opplært til å mestre.

Etter mye skriverier i media både for og imot falt biskopen i Stavanger ned på å nekte paret kirken som et diskusjonsforum for betalende tilhørere.

Men er nå Durek sin overbevisning/tro så forskjellig fra den norske kirke sin?
Jesus gikk på denne jorden og helbredet syke, han gikk på vannet, han mettet 5000 mennesker med 5 brød og to fisker. Han vekket de døde til live ( Lasarus) og selv oppstod han fra de døde.

Trosbekjennelsen i den norske kirke lyder følgende:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Dette er den bekjennelsen man da sverger sin troskap til i Den norske kirke.
Dette er ikke en modifisert eller omskolert utgave. Dette sverger man ved som den kristne tro.

Les også: Feigt av biskopen å utestenge sjaman Durek og Märtha Louise

Jesus er unnfanget av den hellige ånd, født av en jomfru, sto opp fra de døde og for opp til himmelen der han i dag sitter ved sin far og skal derfra komme tilbake for å dømme levende og døde.

Alle disse momentene jeg her har trukket frem er umulig å bevise. Det finnes rett og slett ingen bevis for noe av det den Norske trosbekjennelsen sier vi skal tro på.
Alt her er basert på tro og tro alene.

Hva er da så forskjellig fra Dureks tro og hans virke som sjaman?
Den norske kirke lar skammens kollekt sendes rundt i kirken etter bønn. Ja – skammens – da en ser om naboen har betalt sin skyld i klingende mynt til kirken. De får og sin kirke og tro finansiert ved overføringer fra staten. Våre skattepenger, enten vi tror eller ikke. Durex Duracell får sine penger fra inngangsbilletter. Hva er forskjellen?

Begge baserer sine kunnskaper, tro og overbevisninger på ting som er umulig å bevise. De er basert på menneskets evne til å tro på noe overnaturlig.
Den mest jordnære av oss burde sett dette er gale fra start til slutt. Naturen kan ikke fungere på tro. Det strider mot alle naturlover og fysikk som eksisterer.

La nå Märtha og Durex Duracell få styre på med deres tro og overbevisning. Hennes kongelige prinsesse har bevist hun har en eksentrisk tilnærming til det meste som eksisterer. Når man går fra en som er Trist som faen og ender opp med en som kan snu på atomer og elektroner så synes jeg hun har funnet sin like. En atomreaktor på to bein er ikke akkurat dagligdags. Tenk hva kongehuset vil spare i strøm…