illustrasjonsfoto: Pixabay/ Engin_Akyurt
Del saken

Mennesker uten romantiske partnere blir ofte fremstilt stereotypt og stigmatisert. Men de føler seg bedre enn du gjerne tror, fremgår det av en artikkel i Psychology Today. Og over tid føler de seg stadig bedre.

Det fremkommer av en nylig studie nettopp publisert på The Journal of Gerontology.

Forfatterne Anne Boger og Oliver Huxhold fra det tyske Center for Gerontologi analyserte data fra en tysk aldringsundersøkelse. De fokuserte på 2.552 personer fra 2008 som ble intervjuet seks år senere, i 2014, selv om noen av deres analyser inkluderte også deltakere fra 1996 og 2002.

De fire klareste funnene viste hvordan tilfredshet med singellivet økte over tid, historisk og med alder, og hvordan partnerskapsstatus ble mindre relevant for ensomhet over tid og med alder. I løpet av deres voksne liv, og over tid historisk, blir enkeltpersoner mer fornøyd med livet deres, lyder konklusjonen.

Hvorfor blir singellivet  bedre i løpet av livet og over tid?
Forfatterne testet ikke noen forklaringer på hvorfor enkeltpersoner ble mer fornøyd med livet etter hvert som de ble eldre, eller hvorfor dagens enkeltpersoner er mer fornøyd med livet enn enkle mennesker var for noen tiår siden.

Men deres spekulasjoner går ut på at det er mindre av et stigma å være single når du blir eldre, fordi det er flere mennesker på din alder som også er single.