PHOTO BY ERIC CHARBONNEAU/REX/SHUTTERSTOCK (10096776K)
Del saken
Fra 1990-tallet til 2007 falt selvmordsraten blant barn i USA, men så snudde trenden for både gutter og jenter. Stadig flere jenter ender sitt eget liv.

Ifølge ABC News viser en undersøkelse fra Jama Network Open at jenter er i ferd med å ta igjen gutter på selvmordsstatistikken i USA.

Det skjer etter at selvmordsraten blant både jenter og gutter i alderen 10 til 19 år falt gjennom mesteparten av 1990-tallet og fram til 2007. Siden begynte den å stige igjen. Økningen har vært større blant jenter enn gutter, ifølge studien, som er basert på opplysninger fra over 85.000 tenåringsselvmord i perioden fra 1975 til 2016.

Studiens medforfatter Jeff Bridge, som leder Center for Suicide Prevention and Research ved Nationwide Children’s Hospital, understreker viktigheten av at foreldre snakker med sine barn, og at foreldre er oppmerksomme på tegn på selvmordstanker og oppførsel:

– Foreldre må være klar over faretegn ved selvmord, som at barn kommer med uttalelser om selvmord, at barn er ulykkelig over en lengre periode, at de holder seg unna venner eller skoleaktiviteter, eller i økende grad blir aggressive eller irritable, sier Bridge.

– Hvis foreldre ser disse faretegnene hos barnet sitt, bør de vurdere å ta med seg barnet til kvalifisert helsepersonell, sier han.