illustrasjonsfoto: Pixabay/ Engin_Akyurt
Del saken

Hjerteinfarkt kan arte seg litt annerledes hos kvinner enn hos menn. Her er forskjellene hjerteforskeren mener alle kvinner bør kjenne til, ifølge forskning.no.

– Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken blant norske kvinner, sier Eva Gerdts, som er professor i hjertemedisin ved Universitetet i Bergen.

Derfor er det viktig at kvinner vet mer om hva de står overfor. Professoren trekker frem seks ting som alle kvinner bør vite om hjerteinfarkt:

1: Kvinner kan ha andre symptomer enn menn
Det vanligste symptomet er brystsmerter, men kvinner kan oppleve andre symptomer, som avmaktsfølelse, at det er tungt å puste eller enda mer diffuse symptomer:

– Det kan være vagere symptomer som svette, kvalme, fornemmelse av å være uvel, følelse av å skulle besvime.

2: Én av fem hjerteinfarkt hos kvinner har ukjent årsak

Hos menn er det som oftest blodpropp som forårsaker hjerteinfarkt, og en enkel og vanlig behandling er blodfortynnende medisin. Men selv om dette også gjelder for en del av kvinnene, gjelder det ikke alle:

– 20 prosent av kvinnene har ikke noen tett blodåre som årsak til hjerteinfarktet. Disse kan da heller ikke nyttiggjøre seg av den fantastiske behandlingen.

Og når årsaken er ukjent blir behandlingen vanskeligere, noe som får konsekvenser både for kvinnenes levetid og livskvalitet.

3: Hjertemedisiner er utviklet for menn

Medisinene som brukes i dag ble i stor grad utviklet for og testet på menn.

Anne Winsnes Rødland, prosjektleder for den nye kunnskapsoppsummeringen om kvinners helse, sier:

– Vi har fortsatt dårligere utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for kvinners hjertesykdommer. Og vi mangler kunnskap om hvordan hjertemedikamenter kan virke ulikt for menn og kvinner.

Kviner er i snitt eldre enn menn når de opplever hjerteinfarkt, og derfor er det større sjanse for bivirkninger av medisiner som er testet ut på yngre menn.

4: Kvinner får hjerte- og karsykdom ti år senere enn menn

Dette har konsekvenser for forskningens fokus, ifølge Gerdts:

– I mange studier av nye medikamenter har de som står bak studien vært redd for å ta med så gamle mennesker. Det er kanskje fordi de ville unngå å få underkjent sitt medikament fordi de eldre får komplikasjoner.

5: Røyking og livsstilssykdommer er farligere for kvinnehjertet

Fedme, røyking, diabetes og høyt blodtrykk påvirker hjertet og karsystemene mer hos kvinner enn menn. Men nasjonale retningslinjer tar ikke hensyn til dette.

– Det er noe med hele forestillingen om at kvinner ikke får dette, reflekterer Gerdts.

Ved å ta dette på alvor kunne flere kvinner ha tatt grep for å unngå å få hjerteinfarkt. Fordelen med å forebygge, er åpenbar, mener hun:

– Får du et hjerteinfarkt, har du fått en skade i de vitale organene som aldri kan bli ugjort.