Foto: Sara Johannessen / SCANPIX NB! Modellklarert
Del saken

Ved samlivsbrudd må man passe på at konfliktene mellom foreldrene ikke kommer i veien for et godt samarbeid når det gjelder felles barn. Sett egne følelser til side, og snakk positivt om barnets andre forelder, for barnas skyld.

Dette kan være vanskelig, særlig hvis en av foreldrene flytter langt vekk. Men begge har ansvaret for at barnet skal ha et godt forhold til begge sine foreldre – selv om de bor langt fra hverandre.

Dette mener barnepsykolog Helge Holgersen i en artikkel i Familieverden. Avstand er ingen unnskyldning med tanke på moderne teknologi som Facebook, Skype etc. Og hvis f.eks. far setter av en dag her og der hvor han tar seg tid til å se på en fotballkamp på en hverdag, kan dette mye verdt for barnet. Det krever innsats fra begge foreldre.

Holgersen mener at for mange foreldre «straffer» hverandre etter bruddet, men man må se fremover da slike konflikter er skadelig for barnet.

Manglende samvær er sjelden det beste

Ifølge Holgersen er det vanskelig å gi en nøyaktig mal på hvordan man kan bevare et nært forhold mellom barn og foreldre etter et samlivsbrudd. Det er avgjørende at begge parter ønsker å samarbeide. Men det man kan si ganske sikkert er at manglende samvær sjelden er til barnets beste.

– Barn trenger kontakt med begge foreldrene sine. Med mindre den ene forelderen er voldelig eller lignende, er nok ikke manglende kontakt bra for barnet, mener han.

Begge foreldrene har skylden hvis samværet blir vanskelig. Ideelt sett burde man unngå at foreldre flytter langt fra hverandre. Da er det lettere med den hverdagslige kontakten som er så viktig. Samvær handler mye om velvilje, mye kan fungere om man bare vil.

Foreldrene skaper hindringer for hverandre

Dessverre skaper foreldre ofte hindringer for hverandre, målsetningen kan være å ramme den andre part, men resultatet blir at det er barna som blir skadelidende.

– Det er ofte mye galskap i konflikter mellom foreldre. Begge blir selvsentrerte og setter barnets behov til side. For barnets skyld burde man heller lære seg å inngå kompromiss. En god samværsordning krever at begge må gi noe, sier Holgersen.

Etter hvert som barna blir eldre, forstår de mer av konfliktene som ligger i lufta. Særlig konflikter om økonomi kan være sårt, da dette får barnet til å føle at deres verdi blir målt i kroner og øre. Og når barnet blir ungdom har de anledning til å nekte samvær selv. Grunnlaget må derfor legges mens barnet er yngre. For man kan ikke tvinge barnet til samvær når barnet har selvbestemmelse.

Men det kan gå helt fint

Men samvær etter samlivsbrudd kan gå fint, helt uten konflikter. Dette krever at foreldrene kommuniserer bra, og holder fokus på felles barn. Dette er tross alt det vanligste, men vi hører selvsagt ikke like mye om alle de gangene det går bra.

Nye familiekonstellasjoner kan fungere bra, men det er de voksnes ansvar. Her må nye partnere og nye barn bli en del av det store samarbeidet.

– Den andre forelderen må for all del ikke si: «nå som far har fått en ny familie, bryr han seg ikke om deg lenger», avslutter Holgersen.