Roboten BlessU-2 velsigner skolebarn i Hesse. Skjermdump fra video
Del saken

En håndfull religiøse institusjoner er i ferd med å utvikle roboter som kan samtale med besøkende og spre doktriner.

Dette kan vi lese i en interessant artikkel i Wall Street Journal. Det er ikke tenkt at robotene skal erstatte prelatene, men heller at de skal være et supplement.

Både for protestanter…

For å markere reformasjonens 500-års jubileum i 2017 utviklet den Protestantiske Kirke i Hesse, Tyskland en robot som kunne «velsigne» mennesker. Roboten BlessU-2 kunne kommunisere på syv ulike språk og behersket flere ulike typer bønner. Man kan også velge om man vil bli velsignet av en kvinne eller en mann.

Mer enn 10.000 mennesker mottok en slik robotvelsignelse, og omtrent 50 % av disse var positive til tiltaket, mens 20 % var negative (resten var nøytrale).

…og katolikker

Gabriele Trovato har på sin side utviklet en katolsk robot. Roboten SanTO (forkortelse for Sanctified Theomorphic Operator) ble presentert på en utstilling av hellig kunst i Roma i februar 2018, og på en konferanse om eldreomsorg i Dortmund i mai samme år. For tiden driver Trovato finpussing av programvare i Lima, Peru.

SanTO ligner på de små helgenfigurene man kan finne i katolske hjem, og består av datamaskin, mikrofon, sensorer og et kamera som gjenkjenner ansikter. Hvis du snakker med SanTO vil den som regel svare med et bibelsitat.

SanTO – dem katolske roboten

Nye medier

Den katolske presten Loys de Saint Chamas sier at slike roboter kan øke tilgangen til religiøs informasjon, og sammenligner utviklingen med den revolusjonen som skjedde ved oppfinnelse av trykkekunsten, men også med effekten av at den katolske kirke i 1963 aksepterte TV som et medium velegnet til å spre religiøse ideer.

– Det er interessant å fokusere på og studere hvordan nye medier virker inn på menneskers forhold til Gud og religiøs aktivitet, sier Saint Chamas.

Her er BlessU-2 i aksjon: