Kostholdet til norske ettåringer har blitt bedre siden 2007, ifølge en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix
Del saken

De siste tolv årene har det vært flere forbedringer i kostholdet til norske ett- og toåringer, ifølge landsomfattende undersøkelser fra Folkehelseinstituttet.

Ettåringene får i seg mer grovt brød, fisk, grønnsaker, frukt og bær enn de gjorde forrige gang kostholdsundersøkelsen ble gjennomført i 2007.

– Sammenlignet med resultatene fra Spedkost 2 (2007) har det over en tolvårsperiode vært flere forbedringer i kostholdet til tolv måneder gamle barn, i tråd med føringer i Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, heter det i rapporten.

Inntaket av grønnsaker var dobbelt så høyt i 2019, og det har også vært en kraftig økning i inntaket av grovt brød. Inntaket av yoghurt var også noe høyere. Skyr mini klemmeposer, som ikke var på markedet i 2007, bidro med en relativt stor andel av yoghurtinntaket.

Mindre sukker

Også blant toåringene er det en rekke positive trekk ved kostvanene, som økt inntak av grønnsaker, frukt og grovere brødtyper, og at flere barn får lettmelk med vitamin D.

Både ett- og toåringer fikk i 2019 servert mindre sukker og søte drikker enn tolv år tidligere.

Samtidig er det noen utfordringer. Mens ettåringene i 2019 fikk i seg mer vitaminer og mineraler sammenlignet med i 2007, lå inntaket av jern under anbefalt nivå for to år gamle jenter, og inntaket av vitamin D var bare i tråd med anbefalt daglig inntak for toåringene dersom barna fikk kosttilskudd med vitamin D.

Selv om inntaket av frukt har gått opp også hos toåringene, har inntaket av fersk frukt gått ned siden 2007, og samtidig har inntaket av fruktmoser økt. Et annet uheldig trekk er at toåringene spiser mer smør og drikker mer helmelk.

Færre unngår nøtter

Kostholdsundersøkelsen viser videre at færre foreldre unngår å gi enkelte matvarer til barnet sitt fordi de er redde for allergi eller intoleranse. I 2019 oppga 24 prosent av foreldrene til ettåringene at de unngår enkelte matvarer, mens tilsvarende tall i 2007 var 45 prosent.

Det er særlig en nedgang blant foreldre som unngår nøtter og nøtteprodukter, men det er også nedgang i andelen som unngår sitrusfrukt, egg, kumelk, samt fisk og skalldyr.

Blant foreldrene til toåringene svarte 15 prosent i 2019 at de unngår diverse matvarer, en klar nedgang fra 27 prosent i 2007. Nedgangen også her skyldes at færre foreldre unngår nøtter.

Undersøkelsene av kostholdet til ett- og toåringer er gjort separat og heter Spedkost 3 og Småbarnskost 3. Begge undersøkelsene blir lagt fram torsdag.