Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB
Del saken

Men hva gjør man når barn velger bort en av foreldrene?

– Å miste et barn fordi barnet velger deg vekk er en stor sorg med mye skam, sier psykolog Jartrud Sofie Frafjord til Fonten.

Da Frafjord begynte som psykolog dukket det opp saker der barn motsatte seg samvær med en av foreldrene. Hun var usikker på hva hun skulle gjøre.

Les også: Hvordan påvirker barns opplevelse av skilsmisse i voksen alder

– Dette var ikke på pensum på psykologi. Da begynte hun å sjekke fagbøker, og det var lite om det på norsk.

Senere ble hun leder av Familievernets spisskompetanseteam «Samtaler med barn», som ligger under Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). En spørreundersøkelse avdekket at fagfolk ville ha mer kunnskap om emnet.

Etter det har de laget webinar, kortfilmer og en veileder om temaet. 

Hun sier at barn som tar avstand fra en forelder er komplisert, og har forskjellige årsaker. Som eksempel nevner hun barns egne behov, tilknytning til den ene av foreldrene. Men også at barn kan ende opp med å bli omsorgspersoner for voksne. Frafjord forteller at det mest alvorlige er når et barn idylliserer den ene og demoniserer den andre.

Les også: Dette skjer med skilsmissebarn uten kontakt med far

Barn kan reagere sterkt på det foreldre sier og gjør, de kan bli både såret og sinte, og dømme foreldrene hardt. Hvis foreldrene skilles og det er et høyt konfliktnivå, kan barnet få problemer. Foreldrene kan også sette barn opp mot hverandre. Hvis den forelderen barnet foretrekker er lite forsonende, kan barnets vonde følelse bli opprettholdt og forsterket.

– Foreldre skjønner ikke alltid at deres bitterhet og fiendtlighet smitter over på barnet, mener Frafjord, og sier at de må ikke gi opp:

– Send brev eller melding med jevne mellomrom, si «jeg er glad i deg og ikke sint på deg», vis at du er der og vil ha kontakt. Og prøv også å ikke la livet stoppe helt opp. Det er en tung sorg å miste sitt eget barn. I tillegg til sorgen er det mye skam knyttet til dette.