Barn arver foreldrenes psykiske problemer. Enten via gener eller miljø. Foto: Pixabay
Del saken

Barn som vokser opp med en mor eller far som har enten schizofreni eller bipolar lidelse, viser allerede som sjuåringer flere tegn på psykiske problemer enn sine jevnaldrende.

Men forskere vet ikke om det skyldes arv eller miljø, skriver Videnskab.dk.

En dansk studie har fulgt 522 barn fra de var 7 år gamle:

  • 202 av barna har en mor eller far med schizofreni
  • 120 av barna har en mor eller far med bipolar lidelse
  • 200 av barna har to foreldre uten de to sykdommene

Blant barna psykisk syk forelder  viser en tredjedel alvorlige tegn på psykiske problemer som helt eller delvis oppfyller kriteriene for en barnepsykiatrisk diagnose.

Studiens hovedforfatter er Ditte Ellersgaard, som er forsker ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

– Vi vet fra tidligere forskning at omkring 10 prosent av disse barna vil utvikle samme psykiske sykdom som mor eller far. Likevel er vi overrasket over at vi kan se tegn på så alvorlige problemer hos en så stor andel allerede når de er bare sju år gamle, sier Ellersgaard.

Ingen grunn til å vente

De vanligste symptomene er angst, ADHD og adferdsproblemer. Blant barna som hadde mor eller far som led av schizofreni hadde 38,7 prosent alvorlige psykiske problemer. Det samme gjaldt 35,6 prosent av barna med en forelder med bipolar lidelse.
I kontrollgruppen var andelen 15,2 prosent.

Charlotte Ulrikka Rask er professor ved Institut for Klinisk Medicin og spesialist på barne- og ungdomspsykiatri. Hun mener den nye studien er svært solid, og at man ikke bør vente med behandling:

– Det er ingen grunn til å vente med å gi dem hjelp. Det er alarmerende at de allerede som sjuåringer er så utsatt for psykiske problemer. Vi bør hjelpe både barna og foreldrene, sier hun.

Arv eller miljø?

I studien har man ikke matchet med en kontrollgruppe på samme sosioøkonomiske nivå. Derfor kan ikke studien avgjøre om barnas problemer skyldes arv, miljø, en kombinasjon eller andre faktorer.

– Vi har diskutert det ofte. Fordi det å ha en alvorlig psykisk sykdom ofte medfører sosiale og økonomiske problemer, valgte vi en kontrollgruppe som ikke er valgt på bakgrunn av sosioøkonomiske egenskaper, sier Ditte Ellersgaard.

Man vet fra tidligere studier at å vokse opp i en fattig familie øker risikoen for å utvikle psykisk sykdom, selv om foreldrene ikke har noen slik sykdom.

– Men uansett kan vi se at det er en gruppe som har det vanskeligere. Da bør vi være mer oppmerksomme på dem og hjelpe dem, sier Ellersgaard.