Mandatory Credit: Photo by Valentin Wolf/imageBROKER/REX (9407380a) Palace of justice Palazzo di Giustizia, by Guglielmo Calderini, seat of the Supreme Court of Cassazione, Rome, Lazio, Italy VARIOUS
Del saken

Dommerne trodde ikke på offerets historie, fordi hun ikke var attraktiv nok.

Omlag 200 mennesker demonstrerte utenfor rettssalen i Ancone etter at to menn ble frikjent for voldtekt fordi offeret var for maskulin til å være attraktiv, forteller The Guardian.

Jenta som opprinnelig kommer fra Peru, ble voldtatt i 2015, hun var da 22 år gammel. Men de anklagede ble altså frikjent siden retten ikke fant hennes utseende attraktivt nok.

Kvinnelige dommere

Det spesielle med saken er at samtlige dommere i saken var kvinner. De anklagede brukte et foto av det angivelige offeret som bevis på at de ikke kunne følt seg tiltrukket av henne.

Cinzia Molinaro var kvinnens advokat, og uttaler:

– Det var kvalmende å lese: dommerene uttrykker ulike årsaker for å frikjenne de, men en av grunnene er at hun var stygg.

Saken ankes

Saken er anket, og vil bli prøvd for retten i Perugia. Luisa Rizzitelli er en talskvinne for Rebel Network, kvinnegruppen som organiserte demonstrasjonen. Hun uttaler:

Det er skammelig. Men når vi klarer å skaffe 200 mennesker til en demonstrasjon er det et mirakel for Italia som heldigvis viser at forståelsen for slike ting blir stadig sterkere.