Beslag gjort ved ransakinger i Stavanger-regionen. Foto: Politiet Sør-Vest
Del saken

Tidligere kostet ett gram hasj 150 kroner i Stavanger-regionen. Nå selges ett gram hasj for 500 kroner og oppover.

Politiet mener å se at ungdommer som følge av dette velger å ruse seg på sterkere stoffer, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet er bekymret.

– Vi vet at det er en del amfetamin og også narkotiske tabletter i omløp. Ikke minst ecstasytabletter. Vi ser også at ungdommer som tidligere har brukt hasj gjerne prøver tyngre stoffer i stedet. Det bekymrer oss. Flere av dem vi ransaket hjemme hos er allerede i oppfølgingsprogram, sier politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth.

Saker følges ikke opp

Samtidig har Corona-krisen ført til at saker ikke følges opp like godt. Man tar færre urinprøver og stikkprøver. Resultatet kan ha vært at flere ungdommer begynner med stoff igjen.

Lisbeth Skibenes, som er avdelingsleder ved K46 i Stavanger kommune. K46 er et tilbud for unge i regionen som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Hun kjenner seg igjen i politiets situasjonsbeskrivelse:

– Lavterskeltilbud som mottakstilbudet, og samtaletilbud på K46 ble stengt 12. mars og fysiske møter har vært veldig begrenset. De siste 2–3 ukene har vi delvis åpnet opp igjen for samtaletilbud i gitte tidsrom, sier Skibenes.

K46 har opplevd en kraftig økning i antall henvendelser, hele 45 prosent. Mange ungdommer formidler et behov for kontakt med voksne. K46 har også merket seg at tilgangen til narkotika har endret seg, særlig når det gjelder hasj.

– Mindre tilgang har også gitt høye priser. Dette gir også konsekvenser i form av vold, gjeldsproblematikk, salg, og utprøving av andre rusmidler. De rusmidlene vi hører mest blant de yngste er MDMA (ecstasy) og benzodiazepiner som rivotril og valium, sier Skibenes.

Politiet gjennomførte nylig flere ransakinger mot ungdommer i Stavanger-regionen. De gjorde beslag av både narkotika, penger, mobiltelefoner og en rekke våpen.