Disse er unge nok til å takle 40-timers uke. Pixabay. Foto: Free-Photos
Del saken

De fleste av oss jobber opp mot 40 timer i uken. Men nå viser forskning at arbeidstid kanskje burde reduseres for de som har passert 40 år. 

Spesielt om man faktisk har en jobb man ikke trives med, kan for lang arbeidsuke ha negative konsekvenser for vår kognitive prestasjon.

En studie utført i Melbourne har bevisene for at de over 40 burde jobbe mindre. De fant at det optimale var omtrent 25 timers arbeidsuke. Mer tid på jobben reduserte den psykologiske konsentrasjonen og kognitive evner.

Resultatene var nokså like for både kvinner og menn. Studien undersøkte kun folk som allerede var i arbeid. Studien sier ikke noe konkret om de økonomiske konsekvensene en 25 timers arbeidsuke for alle over 40 år vil ha for bedriftene og samfunnet forøvrig. Xstra har dog tidligere skrevet om et forsøk i New Zealand som viste gode resultater også for bedriften.

Men det høres unektelig fristende ut for arbeidstakere!