Afghanske asylsøkere som ikke fikk asyl protesterte utenfor Stortinget i 2007. Afghanere er de som er hardest rammet av angst og depresjoner etter avslag på asylsøknad, Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
Del saken

70 prosent har symptomer på depresjon og nesten like mange på angst, og 60 prosent viser tegn til posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Det viser en studie blant 88 voksne illegale innvandrere i Sverige, ifølge forskning.no.

Halvparten kommer fra Afghanistan og Midtøsten. En tredjedel er fra tidligere Jugoslavia eller Sovjetunionen. Svært mange viser tegn til alvorlige psykiske problemer. 58 prosent meldte om symptomer på alvorlig depresjon, mot 5 prosent i den svenske befolkningen.

Går sultne
Forskerne har kartlagt symptomer på angst, depresjon og PTSD. De som er mest utsatt er i alderen 25-39-år. Kjønn spiller liten rolle.

Innvandrerne mangler oppholdstillatelse av ulike grunner. En tredjedel hadde levd som papirløse i mer enn to år. De fleste sa at de manglet et fast sted å bo. Over halvparten sa at de ofte gikk sultne.

Stressende situasjon
Likevel velger de å bli i Sverige, for etter fire år kan de søke på nytt hvis de unngår utvisning. I mellomtida frykter mange å bli returnert til hjemlandet. En slik hverdag er stressende.

– Papirløse er en veldig utsatt gruppe, der forekomsten av stressrelatert uhelse er svært høy. Mange fortalte at de aldri hadde klart seg om det ikke var for hjelpen fra kirker og andre i sivilsamfunnet, sier forsker Lena Anderssen i en pressemelding fra Göteborgs universitet.

I tillegg kan migranter bære på traumer fra krig, forfølgelse eller annet som de ikke får hjelp med og som gjør dem mer sårbare for psykiske problemer i en vanskelig livssituasjon.

Papirløse har problemer i Norge også
Bildet er ikke nødvendigvis typisk for papirløse innvandrere i Sverige. Ettersom slike mennesker ofte er redde for å bli sendt ut av landet, er det vanskelig å få dem til å stille opp i undersøkelser.

Likevel tror forskerne at den skyhøye forekomsten av psykiske problemer kan gjelde flere enn deltakerne i undersøkelsen.

En undersøkelse i Norge fra 2016 ble publisert i Journal of Clinical Nursing viser samme tendens her i landet. 87 prosent  hadde tegn på alvorlig depresjon og  angst.

I likhet med i Norge har mennesker uten oppholdstillatelse i Sverige bare rett til helsehjelp som haster. Men Sverige har sluttet seg til internasjonale bestemmelser som sier at alle mennesker har rett til helsehjelp, mat og husly.