Ikke bra for hverken estetikk eller klima. Foto: Pixabay
Del saken

Svært overvektige mennesker slipper ut et helt tonn CO2 mer enn de som har normal vekt.

Dette er konklusjonen fra en ny studie fra Københavns Universitet. Forskerne bak studien er bekymret for at resultatene vil «stigmatisere overvektige ytterlige».

En av forfatterne er professor Arne Astrup. Han sier til den danske avisen Politiken:

– Jeg er bekymret for hvordan dette kan bli fremstilt i visse medier og på sosiale medier, hvor man ofte ser meget stigmatiserende uttalelser om overvektige.

– Men på den annen side kan det aldri bli et mål å holde resultatene hemmelige. Oppgaven er å sørge for at de ikke blir feiltolket eller fordreid til noen konklusjoner vi ikke kan stå inne for.

Den samlede ekstra klimabelastningen fra overvektige tilsvarer de totale utslippene til Canada og Mexico. Årsaken er hovedsaklig mengden mat de overvektige spiser.

Professor Jørgen Eivind Olesen fra Aarhus Universitet har undersøkt tallene, og vurderer at beregningene nok er grove, men korrekte.

– Men hvis man skulle leke djevelens advokat kunne synsvinkelen like gjerne være at de overvektige dør tidligere, og dermed sparer de klimaet, sier han.

– Dette viser hvilke problemer som kan oppstå når man velger en slik synsvinkel. Det er så mange ting som spiller inn når man skal vurdere folks belastning på klimaet.

Astrup er lege, professor i human ernæring og en velkjent dansk kostholdsekspert. Han en av de mest leste og siterte danske forskere. Astrup var blant annet med på å utforme kostholdsråd for dansker. Senere har han bedt om unnskyldning for rådene han ga, som han nå anser som feil:

– Kostholdsrådene er laget for slanke, friske mennesker. Ikke for overvektige, prediabetikere og de som har diabetes 2.

Hvis du som leser er overvektig, men ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, så kanskje du vil ha et ønske om å redusere risikoen for at du selv skal få kreft?

Men ifølge professor Olesen så vil jo kreft være et klimatiltak.