Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Del saken

Færre anmelder å ha vært utsatt for lovbrudd, men flere barn under 15 år blir registrert som ofre for vold og mishandling og seksuallovbrudd.

I alt 140.000 mennesker ble registrert som ofre for 151.000 lovbrudd i løpet av 2017, viser nye tall fra statistikken Ofre for anmeldte lovbrudd fra Statistisk sentralbyrå.

Dette tilsvarer at 2,7 prosent av den norske befolkningen anmeldte å ha vært utsatt for lovbrudd. Det er en nedgang på 6,6 prosent fra året før, og omfanget av registrerte kriminalitetsofre i befolkningen er redusert med nesten én tredel siden 2004, som var første årgang med denne typen offerstatistikk.

Nedgang i tyverier

I 2017 ble det registrert 12,9 ofre for tyverier per tusen innbyggere. Det er 12 prosent færre enn året før og mer enn en halvering siden 2004.

Samlet sett utgjorde ofrene for andre vinningslovbrudd, vold og mishandling og seksuallovbrudd mer enn en tredel av alle ofrene for lovbrudd i fjor.

Sammenlignet med 2014 ble det registrert 4.800 flere ofre for andre vinningslovbrudd i 2017, som i hovedsak dreier seg om personer utsatt for bedrageri.

8.100 barn

I samme tidsperiode anmeldte 4.500 flere personer å ha blitt utsatt for vold og mishandling eller seksuallovbrudd. Det inkluderer drøyt 2.600 flere barn under 15 år.

I alt ble nesten 8.100 barn i denne aldersgruppen registrert som ofre for slike lovbrudd i 2017. Antall barn under 15 år som er registrert her, er dermed langt flere enn i alle foregående år med offerstatistikk.

Ut fra anmeldelsene til politiet i fjor ble nærmere 5.800 personer registrert som ofre for seksuallovbrudd. Det er nesten 6 prosent flere enn året før.

Det ble registrert i alt nesten 2.200 ofre for voldtekt i fjor. Antallet voldtektsofre er på nivå med 2016, men er hele 45 prosent flere enn gjennomsnittet i femårsperioden før den nye straffeloven ble satt i kraft.

(©NTB)

[email protected]