Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Del saken

Hubro og snøugle er sterkt truet. Statskog Fjelltjenesten vil ha tips om du ser disse artene i indre deler av Nordland.

Både hubro og snøugle opptrer sporadisk i indre deler av Nordland. Gjennom å fri til publikum håper Fjelltjenesten å få til en bedre kartlegging av artene for å følge med på utviklingen i bestandene.

– Hvis du hører eller ser hubro eller snøugle i disse områdene, ønsker vi at du tar kontakt, sier leder av Statskog Fjelltjenesten, Tore Bjørnstad.

Hubroen er vår største ugle, men det er få som har sett den.

Det kan være effektivt å lytte etter den. Den roper og er mest aktiv mens den markerer sitt territorium i perioden februar-april, særlig i tida rundt solnedgang eller litt senere på kvelden.

– Man trenger ikke å være så redd for å ta feil av lyden fra en hubro med en annen ugle. Vi er interessert i alle ugleartene, sier Bjørnstad.

Snøugla lager ikke mye lyd, men kan ses da den streifer årlig innom fjellområdene i fylket på jakt etter store bestander av smågnagere. Den hvite store ugla er lett gjenkjennelig.

Kontaktpersoner i Statskog Fjelltjenesten ved observasjoner av ugle:

Ofoten: Arild Bondestad, tlf. 913 19038
Salten: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23318
Nord-Helgeland: Kristian Sivertsen, tlf. 988 42329
Sør-Helgeland: Gjøran Stenberg, tlf. 905 07841

Fakta om ugler

Ugler er ifølge Store Norske Leksikon en orden av særpregede fugler. De fleste artene er nattaktive og det er derfor ikke så ofte vi ser ugler.

På ettervinteren har vi imidlertid gode muligheter til å komme i kontakt med flere av artene. Med sin særegne sang markerer de da eierskap til sine territorier.

Her kan du høre lyden av hubro: https://www.fuglelyder.net/hubro/

Ugler lever hovedsakelig av små pattedyr og fugler, og de fleste arter jakter i mørket. De er tilpasset dette blant annet med svært godt nattsyn og evnen til å fly lydløst.

Siden 1971 har alle uglearter vært totalfredet i Norge