REUTERS/Alexandre Meneghini TPX
Del saken

Et internasjonal genetisk studie der Universitetet i Bergen har bidratt viser at ADHD er biologisk. Diagnosen kan spores, men det er ikke ett gen, det er en rekke forskjellige gener, og blir de satt sammen i ulike variasjoner så kan personen ha diagnosen ADHD.

ADHD har aldri vært en lett å gjenkjenne, hva er forskjellen på dem og pøbler, slike med dårlig oppdragelse eller selvdisiplin. Denne studien kan nå gjøre det mulig å spore opp diagnosen tidlig. Mye stress rundt de med ADHD forsterker symptomene, men om man avdekker dette tidlig så kan en iverksette behandling.

– Dette er et gjennombrudd i forskningen på ADHD. Det blir mye enklere å forstå tilstanden fremover, sier professor Jan Haavik ved Universitetet i Bergen til VG.

Resultatet kommer av et årelangt internasjonalt forskningsprosjekt, der de har studert over 50 000 personer med og uten ADHD og sammenliknet funnene.

– Testing har blitt gjentatt i flere land. Vi har holdt på med dette i over ti år, bygget stein på stein og samlet inn prøver fra hele Norge, sier professor Jan Haavik.

ADHD kan forårsake et vanskelig liv, det være seg problemer på skolen, liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, rusmisbruk og en kriminell løpebane. Dette gjelder ikke alle med ADHD, men mange av de som ender på skråplanet har ADHD. For dem kan det i mange tilfeller være at diagnosen ikke ble avdekket tidlig nok. Slik at symptomene ble forsterket.

Men med denne studien så øynes det et håp, at det er et lys i tunnelen.

– Funnene kan si litt om hvilke vansker en har ved ADHD, så man kan utvikle en mer målrettet behandling. Ikke bare når det kommer til nye medisiner, men også psykoterapi, trening eller annen tilrettelegging, sier professor Jan Haavik til VG.

Foreningen ADHD Norge er fornøyd med forskningsresultatet og håper på at resultatet kan slå positivt ut for deres medlemmer.

– Vi får stadig vekk tilbakemeldinger om at foreldre føler at de blir mistenkt for dårlig omsorg eller dårlig oppdragelse. De møter også holdninger om at en diagnose er en lettvint løsning, sier generalsekretær Gry Lundei ADHD Norge.

Professor Haavik hviler ikke på sine laurbær, forskningssentret han leder ved Universitetet i Bergen er i gang med nye studier og de bruker det materialet de har som utgangspunkt. Han har som mål å utvikle nye medisiner mot ADHD.