Øvelse gjør mester. Men øvelse er ikke nok. Illustrasjonsbilde, Pixabay
Del saken

I boken Outliers fra 2008 fremmet Malcolm Gladwell teorien om at 10.000 timers trening/øving var det som krevdes for å oppnå suksess.

Han brukte denne regelen til å forklare suksess hos ulike figurer som Bill Gates, the Beatles og idrettsstjerner. Gladwell hentet teorien fra en studie fra 1993, som konkluderte med at f.eks. fiolinister på toppnivå hadde ødv minst 10.000 timer før de fylte tyve år. Studien avviste at talent spilte en rolle, alt handlet om øving.

– Denne idéen har virkelig festet seg i vår kultur, men er en overforenkling. Når det gjelder menneskelige evner, skyldes dette en kompleks kombinasjon av miljømessige og genetiske faktorer, og interaksjonen mellom disse forklarer forskjellen i prestasjoner, sier Brooke Macnamara, en psykolog fra Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio.

Macnamara og hennes kollega Megha Maitra har repetert deler av undersøkelsen for å sjekke om konklusjonene ville bli de samme. De undersøkte et lite utvalg fiolinister, og fant en sammenheng mellom antall timer og prestasjoner, men bare opp til et visst punkt. De aller beste øvde faktisk litt mindre enn de nest beste, men det var sor forskjell på disse og det som defineres som middelmådige fiolinister. Studien anslår at antall timer man øver kun sto for ca 25 prosent av forskjellen i prestasjoner.

– Når man når et høyt nivå er det ikke lenger antall timer øving som utgjør forskjellen. Alle har øvd ekstremt mye, det er andre faktorer som spiller inn, sier Macnamara.

Hva slags faktorer som har betydning avhenger av hva man driver med:

– I sjakk kan det være intelligens eller hukommelse, i sport kan det være hvor effektivt kroppen forbruker oksygen.

Anders Ericsson var en av forfatterne bak 1993-studien. Han mener den nye studien egentlig bekrefter den gamle studiens konklusjoner. Ifølge Ericsson stiller den nye studien opp et falskt og lite objektivt skille mellom de gode og de beste fiolinistene.