illustrasjonsfoto: Pixabay/ ulleo
Del saken

I kostrådene til befolkningen er det ofte anbefalt å kutte hardt i varer med mye tilsatt sukker, som brus og godter som kaker og snop, skriver Forskning.no.

Men dokumentasjonen for den skadelige effekten av sukker er egentlig tynnere enn man skulle tro, ifølge Stina Ramne fra Lund Universitet og kollegaene hennes. Det er rett og slett ikke gjort så mange studier av sukker og helse generelt, og de som finnes har motstridende resultater.

Det er likevel ganske mye som tyder på at mye sukkerbrus gir større risiko for sykdom og tidlig død, men for sukker generelt er kunnskapen mer sprikende. Det er dette Ramne og co har forsøkt å gjøre noe med, skriver Forskning.no, som har sett nærmere på deres forskning.

De har analysert data over sukkerinntak, sykdom og død fra to svenske befolkningsundersøkelser med nesten 50 000 deltagere til sammen, forteller Forskning.no, som mener at resultatene er ørlite overraskende.

Det som ifølge Forskning.no ikke er så overraskende, er at tallene viser en sammenheng mellom mye tilsatt sukker og økt risiko for å dø tidlig. De få som spiste en kost hvor tilsatt sukker utgjorde mer enn 20 prosent av de daglige kaloriene, hadde 30 prosent høyere risiko for tidlig død. I et normalt kosthold med 2000 kalorier om dagen, utgjør det over 100 gram rent tilsatt sukker hver dag. Det tilsvarer igjen omtrent innholdet i en liter cola. Dermed støtter altså resultatene ideen om at mye sukker ikke er bra for helsa.

Men de viser også ifølge Forskning.no en annen sammenheng: Det ser nemlig ut til at risikoen for tidlig død også stiger for de som spiser aller minst sukker – under 5 prosent av dagens kalorier.

«Men studien kan ikke si noe om årsakssammenheng», skriver Christian A. Drevon, professor emeritus i ernæringsvitenskap ifølge Forskning.no. Han mener forskningen er av god vitenskapelig kvalitet. Men den har også noen begrensninger, for eksempel at den baserer seg på selvrapportert kosthold. «Den store svakheten er at det antakelig er en rekke andre uregistrerte levevaner som betyr noe for helse», skriver Drevon.

Observasjonsstudier som denne kan aldri vise sikkert hva som fører til hva. I praksis betyr det at forskerne faktisk ikke kan si at det var sukkeret i kosten som ga økt risiko for død. For det er også mulig at noe annet i sukker-elskernes livsstil hadde hovedskylda. Undersøkelsen viste for eksempel at gruppa som spiste mye sukker også hadde en mindre sunn livsstil generelt, sammenlignet med de som spiste lite sukker.

https://forskning.no/mat-og-helse-sykdommer/stor-svensk-sukkerstudie-sunnest-med-lite-sukker-men-ikke-null/1281691