illustrasjonsfoto: Pixabay/skeeze
Del saken

Ved å sammenligne blodet fra kreftpasienter med blodet til friske personer, har den svenske forskeren Florentin Späth sett på hvorvidt man kan se endringer i kroppen til kreftpasienter før de får diagnosen, skriver Nettavisen.

I kortet trekk kom Späth frem til følgende: Kreftpasienter hadde konsentrasjoner av visse typer proteiner i blodet lenge før de utviklet kreftsykdommen.

«Vi har brukt flere blodprøver tatt av deltakerne i studien før de fikk kreftdiagnosen, for å kunne identifisere proteinendringer som har skjedd over tid før de ble syke. Vi kan bruke noen av disse markørene for å forutsi hvilke pasienter som bør behandles i nær framtid for å forbedre prognosen og livskvaliteten», sier Florentin Späth, doktorand ved Umeå Universitet, til Nettavisen.

Det var imidlertid ikke alle med forhøyede verdier som utviklet kreft. Noen forholdt seg friske til tross for konsentrasjoner av proteiner i blodet.

Byggesteiner

Proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker. Noen proteiner gir signaler til cellene om at de skal vokse eller dele seg, og er derfor også involvert i utvikling av svulster, forklarer avisen.

«Funnene øker sjansen for å kunne forstå hvordan disse svulstene oppstår», sier Späth til Forskning.no.

Forskeren mener at det ikke er utelukket at vi en gang i framtiden kan screene folk for kreftrisiko.

Studien tok utgangspunkt i nedfryste blodprøver som deltakerne hadde tatt flere år tidligere. Analysen av blodprøvene viser at noen typer stoffer i blodet på et tidlig tidspunkt var annerledes enn hos friske, og det gjaldt kreftpasienter som hadde fått diagnosen hjernekreft, lymfekreft og beinmargskreft. Ifølge studien ble det sett endringer i blodet hele 15 år før pasientene utviklet hjernekreft.