Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
Del saken

Én av tre som har vært utsatt for vold i barndommen, opplever ny vold i voksen alder.

Det kommer fram i en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Studien er en oppfølging av omfangsstudien av vold og voldtekt i Norge fra 2014. 500 personer som tidligere svarte at de har opplevd vold i barndommen, og 500 personer som svarte at de ikke har opplevd slik vold, er fulgt opp i to intervjurunder med spørsmål om ny vold, rus, helse og sosiale relasjoner.

– Studien viser med tydelighet av vi som samfunn ikke beskytter voldsutsatte barn godt nok på deres vei inn i voksenlivet, sier prosjektleder Siri Thoresen.

Tidligere forskning har vist at mange personer som har opplevd vold i barndommen, har dårligere psykisk helse og problemer som angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og rusbruk.

– Denne studien viser oss at det å bli utsatt for ny vold i voksen alder, gir enda dårligere helse og mer problemer med alkoholbruk. Det er derfor viktig å beskytte de utsatte mot ny vold, sier Thoresen.

Hos dem som ble utsatt for ny vold, rapporterte én av fire gjentatte selvskadende handlinger eller selvmordsforsøk.